« Efe 5:28 List do Efezjan 5:29 Efe 5:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nikt nigdy swego ciała nienawidział, ale karmi je i grzeje: jako i Christus zbór.
2.WUJEK.1923Albowiem nigdy żaden ciała swego nie miał w nienawiści; ale je wychowa i ogrzewa, jako i Chrystus kościół.
3.RAKOW.NTŻaden bowiem nigdy swego ciała nie miał w nienawiści, ale żywi i ogrzewa je, jako i Pan ogrzewa Zbór.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem żaden nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i ogrzewa, jako i Pan kościół.
5.GDAŃSKA.2017Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan kościół.
6.JACZEWSKISwego ciała nikt w nienawiści nie ma: ale karmi je i ogrzewa, jako Chrystus swój kościół,
7.SYMONBo nikt jeszcze nie miał w nienawiści własnego ciała: ale je żywi i pielęgnuje, jako i Chrystus Kościół:
8.MARIAWICIBoć zaiste nikt nie miał nigdy ciała swego w nienawiści, ale je karmi i chowa, tak jako i Chrystus Swój Kościół:
9.DĄBR.WUL.1973Nikt bowiem jeszcze nie miał w nienawiści ciała swego, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół.
10.DĄBR.GR.1961Nikt bowiem jeszcze nie miał w nienawiści ciała swego, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół,
11.TYSIĄCL.WYD5Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół,
12.BRYTYJKAAlbowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół,
13.POZNAŃSKABo nikt nigdy nie miał w nienawiści swojego ciała, ale żywi je i troszczy się o nie jak Chrystus o Kościół.
14.WARSZ.PRASKAWiadomo przecież, że nikt nigdy nie ma w nienawiści własnego ciała; przeciwnie, karmi je i otacza troską, jak Chrystus Kościół.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż nikt nigdy nie znienawidził swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje jak i Pan Zgromadzenie Wybranych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni - tak jak Chrystus Kościół.
17.TOR.PRZ.2023Albowiem nikt nigdy swojego ciała nie miał w nienawiści, ale je żywi i ogrzewa, tak jak i Pan Kościół,