« Efe 5:2 List do Efezjan 5:3 Efe 5:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:4) Lecz porubstwo i wszelka nieczystota, albo łakomstwo, niech ani mianowano będzie u was, jako przystoi świętym.
2.WUJEK.1923A porubstwo i wszelka nieczystość, albo łakomstwo niechaj nie będzie ani pomieniono między wami, jako świętym przystoi.
3.RAKOW.NTA wszeteczeństwo i wszelka nieczystość abo łakomstwo, niechaj nie będzie ani pomieniono między wami, jako przystoi świętym;
4.GDAŃSKA.1881A wszeteczeństwo i wszelka nieczystość albo łakomstwo niechaj nie będzie ani mianowane między wami, jako przystoi na świętych.
5.GDAŃSKA.2017A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym;
6.JACZEWSKIA porubstwo i wszelka nieczystość i chciwość niech nie będą znane śród was: to przystoi świętym.
7.SYMONA porubstwo, i wszelka nieczystość albo chciwość, niechaj nie będzie ani pomieniona między wami, jako świętym przystoi:
8.MARIAWICIA nieczystość i wszelkie plugastwo, albo też chciwość niech nie będzie ani pomienione między wami, tak jako przystoi Świętym;
9.DĄBR.WUL.1973A rozpusta i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wspominane między wami, jak przystoi świętym.
10.DĄBR.GR.1961A rozpusta i wszelka nieczystość czy chciwość niech nie będą nawet wspominane między wami, jak przystoi świętym.
11.TYSIĄCL.WYD5O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym,
12.BRYTYJKAA rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym,
13.POZNAŃSKAA nierząd, wszelka nieczystość czy chciwość niechaj nie będą nawet wspominane wśród was, bo tak przystoi świętym.
14.WARSZ.PRASKAO nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości lub chciwości nie może być nawet mowy wśród was, którzy stanowicie lud święty.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś cudzołóstwo oraz wszelka nieczystość, czy zachłanność, niech ani nie będzie wśród was wymieniana, tak jak przystoi świętym.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNatomiast nierząd, różnego rodzaju nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wspominane wśród was. To niegodne świętych,
17.TOR.PRZ.2023A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wymieniane pośród was, tak jak przystoi świętym,