« Efe 5:29 List do Efezjan 5:30 Efe 5:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdyż członki jesteśmy ciała jego, z ciała jego i zkości jego.
2.WUJEK.1923Bo jesteśmy członkami ciała jego, z ciała jego i z kości jego.
3.RAKOW.NTIż członkami jesteśmy ciała jego, z ciała jego, i z kości jego.
4.GDAŃSKA.1881Gdyżeśmy członkami ciała jego, z ciała jego i z kości jego.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż jesteśmy członkami jego ciała, z ciała jego i z kości jego.
6.JACZEWSKIBo my jesteśmy członkami ciała Chrystusowego: ciałem z ciała jego, i kością z kości jego.
7.SYMONbośmy członkami ciała jego: z ciała jego i z kości jego.
8.MARIAWICIbo my jesteśmy Ciała Jego członkami, z Ciała Jego i z Kości Jego.
9.DĄBR.WUL.1973Bo jesteśmy członkami ciała jego, z ciała i z kości jego.
10.DĄBR.GR.1961bo jesteśmy członkami ciała jego.
11.TYSIĄCL.WYD5bo jesteśmy członkami Jego Ciała.
12.BRYTYJKAGdyż członkami ciała jego jesteśmy.
13.POZNAŃSKAMy zaś jesteśmy członkami Jego Ciała.
14.WARSZ.PRASKAWszyscy bowiem jesteśmy członkami Jego Ciała.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jesteśmy członkami jego ciała, z jego ciała wewnętrznego i z jego kości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJesteśmy bowiem członkami Jego Ciała.
17.TOR.PRZ.2023Bo jesteśmy członkami Jego ciała, z Jego ciała i z Jego kości.