« Efe 5:31 List do Efezjan 5:32 Efe 5:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tajemnica ta wielka jest, lecz ja mówię o Christusie, i o zborze.
2.WUJEK.1923Sakrament to wielki jest: a ja mówię w Chrystusie i w kościele.
3.RAKOW.NTTajemnica ta wielka jest; lecz ja mówię, na Christusa i na Zbór wzgląd mając.
4.GDAŃSKA.1881Tajemnica to wielka jest; lecz ja mówię o Chrystusie i o kościele.
5.GDAŃSKA.2017Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i kościoła.
6.JACZEWSKIJest to wielki sakrament: a ja mówię w Chrystusie i w kościele.
7.SYMONTajemnica to wielka: ja zaś powiadam, w Chrystusie i w Kościele.
8.MARIAWICISakrament to wielki jest; ale to mówię w Chrystusie i w Kościele.
9.DĄBR.WUL.1973Tajemnica to wielka jest, a ja mówię w Chrystusie i w Kościele.
10.DĄBR.GR.1961Tajemnica to wielka jest, a ja mówię o Chrystusie i o Kościele.
11.TYSIĄCL.WYD5Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła.
12.BRYTYJKATajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła.
13.POZNAŃSKAWielka to tajemnica! Ja to mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła.
14.WARSZ.PRASKAChodzi w tych słowach o wielką tajemnicę, a ja wam mówię, że to tajemnica Chrystusa i Kościoła.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To jest wielka tajemnica; a ja mówię o Chrystusie oraz o Zgromadzeniu Wybranych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJest to wielka tajemnica - odnoszę to do Chrystusa i Kościoła.
17.TOR.PRZ.2023Tajemnica to wielka; ja jednak mówię to w odniesieniu do Chrystusa i w odniesieniu do Kościoła.