« Efe 5:32 List do Efezjan 5:33 Efe 6:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ws[z]akoż i wy po jednemu każdy swoję żonę tak niech miłuje, jako siebie samego, a żona aby czciła męża.
2.WUJEK.1923Wszakże i każdy z was z osobna niechaj miłuje żonę swoję jako siebie samego: a żona niech się boi męża swego.
3.RAKOW.NTWszakże i wy zosobna każdy niechaj swoję żonę tak miłuje, jako siebie samego; a żona aby się bała męża swego.
4.GDAŃSKA.1881A wszakże i każdy z was z osobna niechaj miłuje żonę swoję jako siebie samego, a żona niech się boi męża swego.
5.GDAŃSKA.2017Niech więc każdy z was z osobna miłuje swoją żonę jak samego siebie, a żona niech poważa swego męża.
6.JACZEWSKIPrzeto też każdy z was z osobna niech miłuje żonę swoją, jako samego siebie; żona zaś niech poważa męża swojego.
7.SYMONWszelakoż i między wami każdy z was niechaj miłuje żonę swoją jako siebie samego: a żona niech się boi męża swego.
8.MARIAWICIWszakże jednak i wy każdym zosobna niech miłuje żonę swą jako sam siebie, a żona zaś niech się boi męża swego.
9.DĄBR.WUL.1973Ale i każdy z was niechaj miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj się boi męża swego.
10.DĄBR.GR.1961Ale i każdy z was niech miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niech się boi męża swego.
11.TYSIĄCL.WYD5W końcu więc niechaj również każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego. A żona niechaj ze czcią się odnosi do swojego męża.
12.BRYTYJKAA zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego.
13.POZNAŃSKAA zatem każdy z was niech miłuje swoją żonę, jak siebie samego, a żona niech odnosi się ze czcią do swojego męża.
14.WARSZ.PRASKA[Lecz odnosi się również do każdego z was]. Niech więc każdy miłuje swoją żonę, tak jak siebie samego, a każda żona niech okazuje szacunek mężowi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednakże i wy, wzorem jednego, niech każdy miłuje swoją żonę tak jak siebie samego, zaś żona oby poważała męża.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu.
17.TOR.PRZ.Jednakże niech każdy z was z osobna miłuje swoją żonę jak siebie samego, a żona niech ma głęboki respekt wobec swojego męża.