« Efe 5:4 List do Efezjan 5:5 Efe 5:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:6) Bo to wiedzcie wiedząc, iż wszelki porubnik, albo nieczysty, albo łakomca, który jest bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w królestwie Christusowem i Bożem.
2.WUJEK.1923Bo to wiedzcie rozumiejąc, iż wszelki porubca, albo nieczysty, albo łakomiec, (co jest bałwochwalstwo,) nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusowem i Bożem.
3.RAKOW.NTBo to wiecie, iż wszelki wszetecznik, abo nieczysty, abo łakomiec, (który jest bałwochwalca,) nie ma dziedzictwa w onym Królestwie Christusowym, i Bożym.
4.GDAŃSKA.1881Bo to wiecie, iż żaden wszetecznik, albo nieczysty, albo łakomca, (który jest bałwochwalcą), nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusowem i Bożem.
5.GDAŃSKA.2017Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga.
6.JACZEWSKITo zaś dobrze zrozumiejcie, że porubca, ani nieczysty, ani chciwy, - jako za jedno z bałwochwalcą uchodzący, - nie mają udziału w królestwie Chrystusa i Boga.
7.SYMONBo to macie wiedzieć i rozumieć, iż żaden porubca, albo nieczysty, albo chciwiec (bo to jest bałwochwalstwo), nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusowem i Bożem.
8.MARIAWICIBo to wiedzcie i rozumiejcie, że żaden rozpustnik, albo nieczysty, albo chciwiec (co jest bałwochwalstwem) niema dziedzictwa w Królestwie Chrystusowem i Bożem.
9.DĄBR.WUL.1973Bo o tym winniście być przekonani, że żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec (co jest bałwochwalstwem) nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym i Bożym.
10.DĄBR.GR.1961Bo o tym winniście być przekonani, że żaden cudzołożnik albo rozpustnik lub chciwiec (co jest bałwochwalstwem) nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusowym i Bożym.
11.TYSIĄCL.WYD5O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec - to jest bałwochwalca - nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga.
12.BRYTYJKAGdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym.
13.POZNAŃSKATrzeba (wam) o tym wiedzieć, że żaden rozpustnik lub bezwstydnik, żaden chciwiec, który jest bałwochwalcą, nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga.
14.WARSZ.PRASKAMusicie bowiem pamiętać, że ci, którzy się oddają rozpuście, nieczystości lub grzeszą chciwością – być chciwym to znaczy służyć idolom – nigdy nie będą mieli udziału w królestwie Chrystusa i Boga.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tym żyjcie, wiedząc, że każdy nierządnik, albo nieoczyszczony ze zmazy, albo chciwiec, który jest bałwochwalcą, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTego bowiem możecie być pewni, że żadna osoba rozwiązła, nieczysta, chciwa, to znaczy służąca innym sprawom zamiast Bogu, nie ma udziału w Królestwie Chrystusa i Boga.
17.TOR.PRZ.To bowiem wiedzcie, że żaden rozpustnik albo nieczysty, albo chciwiec, to jest bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga.