« Efe 5:8 List do Efezjan 5:9 Efe 5:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:10b) Bo owoc światła we wszelkiej dobroci, i sprawiedliwości, i prawdzie,
2.WUJEK.1923Bo owoc światłości jest w wszelakiéj dobrotliwości i sprawiedliwości i prawdzie.
3.RAKOW.NT(Bo owoc ducha w wszelakiej dobroci, i w sprawiedliwości, i w prawdzie należy.)
4.GDAŃSKA.1881(Bo owoc Ducha zależy we wszelakiej dobrotliwości i w sprawiedliwości i w prawdzie.)
5.GDAŃSKA.2017(Bo owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie).
6.JACZEWSKISłuchajcie natchnienia Ducha świętego, to jest: bądźcie dobrzy, sprawiedliwi, mówcie prawdę.
7.SYMONbo owoc światłości polega na wszelkiej dobroci, i sprawiedliwości, i prawdzie.
8.DĄBR.WUL.1973Bo owoc światłości polega na wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie.
9.TYSIĄCL.WYD5Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda.
10.BRYTYJKAbo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda.
11.POZNAŃSKAA owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda.
12.WARSZ.PRASKAOwocem światłości jest bowiem wszelka prawość, sprawiedliwość i prawda.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(Ponieważ owoc Ducha ujawnia się w każdej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie).
14.EIB.BIBLIA.2016a owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, w sprawiedliwości i prawdzie.
15.TOR.NOWE.PRZ.Bo owoc Ducha wyraża się we wszelkiej dobroci i sprawiedliwości, i prawdzie.