« Efe 5:33 List do Efezjan 6:1 Efe 6:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574DZieci słuchajcie rodziców waszych w panu. Bo to jest sprawiedliwo.
2.WUJEK.1923Synowie! bądźcie posłuszni rodzicom waszym w Panu; bo to jest sprawiedliwa.
3.RAKOW.NTDzieci bądźcie posłuszne rodzicom waszym, w Panu; bo to jest sprawiedliwa.
4.GDAŃSKA.1881Dziatki! bądźcie posłuszne rodzicom waszym w Panu; boć to jest sprawiedliwa.
5.GDAŃSKA.2017Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo jest to sprawiedliwe.
6.JACZEWSKISynowie, bądźcie posłuszni rodzicom swoim w Panu: to się im bowiem należy.
7.SYMONDzieci, bądźcie posłuszne rodzicom waszym w Panu: bo to rzecz słuszna.
8.MARIAWICISynowie, bądźcie posłuszni swym rodzicom w Panu, bo to jest rzecz sprawiedliwa.
9.DĄBR.WUL.1973Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom waszym w Panu, bo to jest rzecz słuszna.
10.DĄBR.GR.1961Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom waszym w Panu, bo to jest rzecz słuszna.
11.TYSIĄCL.WYD5Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe.
12.BRYTYJKADzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna.
13.POZNAŃSKADzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom ze względu na Pana, gdyż tego wymaga sprawiedliwość.
14.WARSZ.PRASKADzieci, waszym obowiązkiem wobec Boga jest słuchać rodziców. Domaga się tego [zwykła] sprawiedliwość.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, gdyż jest to sprawiedliwe.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzecz właściwa.
17.TOR.PRZ.Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo jest to sprawiedliwe.