« Efe 6:9 List do Efezjan 6:10 Efe 6:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nad to bracia moi, zmacniajcie się w Panu, i wdzierżawie siły jego.
2.WUJEK.1923Na ostatek bracia! zmacniajcie się w Panu i w sile mocy jego.
3.RAKOW.NTNawet, bracia moi, zmacniajcie się w Panu, i w mocy siły jego.
4.GDAŃSKA.1881Na ostatek, bracia moi! zmacniajcie się w Panu i w sile mocy jego;
5.GDAŃSKA.2017W końcu, moi bracia, umacniajcie się w Panu i w potędze jego mocy.
6.JACZEWSKIW końcu, bracia, umacniajcie się w łasce u Boga, i starajcie się o coraz większą jego opiekę nad sobą.
7.SYMONNaostatek, bracia, krzepcie się w Panu i w sile mocy jego.
8.DĄBR.WUL.1973W końcu, bracia, umacniajcie się w Panu i w działaniu mocy jego.
9.DĄBR.GR.1961Wreszcie umacniajcie się w Panu i w potężnej jego mocy.
10.TYSIĄCL.WYD5Na koniec bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi.
11.BRYTYJKAW końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego.
12.POZNAŃSKAW końcu umacniajcie się w Panu siłą Jego wielkiej potęgi.
13.WARSZ.PRASKAWreszcie szukajcie umocnienia w waszym zjednoczeniu z Panem i w Jego niezmierzonej potędze.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na koniec, moi bracia, bądźcie umacniani w Panu oraz w sile jego mocy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile.
16.TOR.NOWE.PRZ.W końcu, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w potędze Jego siły;