« Efe 6:10 List do Efezjan 6:11 Efe 6:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Obleczcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać, przeciw zasadam diabelskiem.
2.WUJEK.1923Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom djabelskim.
3.RAKOW.NTPrzyobleczcie zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadkam dyabelskim.
4.GDAŃSKA.1881Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadzkom dyjabelskim.
5.GDAŃSKA.2017Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła.
6.JACZEWSKIPrzywdziejcie na się zbroję Bożą, abyście wytrzymali napady diabelskie:
7.SYMONObleczcie się w pełną zbroję Bożą, abyście mogli stawić czoło przeciwko zasadzkom djabelskim:
8.MARIAWICIObleczcie się w zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zdradliwym najazdom dyabelskim.
9.DĄBR.WUL.1973Przyobleczcie się w zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przeciw zasadzkom diabelskim.
10.DĄBR.GR.1961Przyobleczcie się w zbroję Bożą, byście mogli się ostać zasadzkom diabelskim.
11.TYSIĄCL.WYD5Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.
12.BRYTYJKAPrzywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.
13.POZNAŃSKAWłóżcie na siebie zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się zakusom diabła.
14.WARSZ.PRASKAPrzywdziejcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście mogli oprzeć się wszystkim, nawet najbardziej podstępnym atakom diabła.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Obleczcie się pełną zbroją Boga, abyście potrafili stanąć przeciwko oszustwom tego oszczerczego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWłóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła.
17.TOR.PRZ.Przyobleczcie się w całą zbroję Bożą, abyście mogli stać mocno wobec podstępów diabła.