« Efe 6:11 List do Efezjan 6:12 Efe 6:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdyż niemamy biedzenia przeciw krwi i ciału, ale przeciw księstwam, przeciw władzam, przeciw dzierżawcam świata, ciemności wieku tego, przeciw duchownem złościam na niebiesiech.
2.WUJEK.1923Albowiem nie mamy biedzenia przeciw ciału i krwi, ale przeciwko książętom i władzom, przeciwko rządzcom świata tych ciemności, przeciwko duchownym złościom w niebiesiech.
3.RAKOW.NTAbowiem nie mamy walki przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwam, przeciwko zwierzchnościam, przeciwko mocarzom świata, ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościam na niebiesiech.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko.
5.GDAŃSKA.2017Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich.
6.JACZEWSKIbo nie z ciałem i ze krwią mamy tu walczyć, ale z książętami i potęgami ciemności, ze złymi duchami tego świata.
7.SYMONalbowiem bojowanie nasze nie jest przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko książętom i władzom, przeciwko rządcom świata tych ciemności, przeciwko złym duchom w przestworzach niebieskich.
8.MARIAWICIBo nie jest bojowanie nasze przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko książętom i mocom, przeciwko rządcom świata tych ciemności, przeciwko duchom złości, w Niebieskich.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem prowadzimy walkę nie z ciałem i z krwią, ale przeciw książętom i władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw złym duchom w przestworzach niebieskich.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem prowadzimy walkę nie z krwią i z ciałem, ale przeciw księstwom i władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw złym duchom w przestworzach niebieskich.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich.
12.BRYTYJKAGdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.
13.POZNAŃSKANie walczymy z ludźmi, ale ze zwierzchnościami, władzami, rządcami świata ciemności i złymi duchami w przestworzach.
14.WARSZ.PRASKAProwadzimy bowiem walkę nie ze zwykłymi ludźmi, lecz mamy stawiać czoło Zwierzchnościom i Władzom, rządcom świata tych ciemności oraz mocom duchowym zła na wyżynach niebieskich.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ nie toczymy walki przeciw krwi i cielesnej osobowości, ale przeciw niebiańskim mocom, potęgom, przeciwko rządcom świata ciemności tej epoki, przeciwko duchowej niegodziwości w niebiosach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba.
17.TOR.PRZ.Albowiem nie toczymy boju przeciwko krwi i ciału, lecz z władzami, ze zwierzchnościami, z rządcami tego wieku ciemności, z niegodziwymi duchami w niebiosach.