« Efe 6:13 List do Efezjan 6:14 Efe 6:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Stójcie przeto opasani po biodrach waszych prawdą, i obleczeni wpleszki sprawiedliwości.
2.WUJEK.1923Stójcież tedy, przepasawszy biodra wasze prawdą, a oblókłszy pancerz sprawiedliwości,
3.RAKOW.NTStójcie tedy przepasawszy biodra wasze prawdą, a przyoblókszy pleszek sprawiedliwości;
4.GDAŃSKA.1881Stójcież tedy, przepasawszy biodra wasze prawdą i oblekłszy pancerz sprawiedliwości.
5.GDAŃSKA.2017Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości;
6.JACZEWSKIBądźcie tedy gotowi do walki, trzymajcie na wodzy swe ciało, uzbrójcie się w prawdę i sprawiedliwość,
7.SYMONStójcież tedy, przepasawszy biodra wasze prawdą, i oblókłszy pancerz sprawiedliwości,
8.MARIAWICIStójcież tedy, przepasawszy biodra wasze prawdą, i obleczeni w pancerz sprawiedliwości,
9.DĄBR.WUL.1973Bądźcie przeto w pogotowiu przepasawszy biodra wasze prawdą i przyodziawszy pancerz sprawiedliwości,
10.DĄBR.GR.1961Bądźcie zatem w pogotowiu, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyodziawszy pancerz sprawiedliwości,
11.TYSIĄCL.WYD5Stańcie więc do [walki], przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość,
12.BRYTYJKAStójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości
13.POZNAŃSKAStańcie więc (do walki) przepasawszy swoje biodra prawdą, włożywszy pancerz sprawiedliwości,
14.WARSZ.PRASKAPrzygotujcie się więc do walki! Przepaszcie swe biodra prawdą, przyodziejcie się w pancerz sprawiedliwości,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Stójcie więc – mocno; za pomocą prawdy opaszcie sobie wasze biodra, obleczcie się pancerzem sprawiedliwości
16.EIB.BIBLIA.2016.LITStańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach,
17.TOR.PRZ.Stójcie więc, mając swoje biodra przepasane prawdą i będąc obleczeni w pancerz sprawiedliwości,