« Efe 6:18 List do Efezjan 6:19 Efe 6:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I za mię, aby mi dana mowa w otworzeniu ust moich wbezpieczeństwie, oznajmiać tajemnicę Ewanielską.
2.WUJEK.1923I za mię, aby mi była dana mowa w otworzeniu ust moich z dufnością, abym oznajmiał tajemnicę Ewangelii,
3.RAKOW.NTI za mię aby mi była dana mowa, w otworzeniu ust moich, z beśpiecznością, abym oznajmiał tajemnicę Ewanieliey;
4.GDAŃSKA.1881I za mię, aby mi była dana mowa ku otworzeniu ust moich z bezpieczeństwem, abym oznajmiał tajemnicę Ewangielii,
5.GDAŃSKA.2017I za mnie, aby była mi dana mowa, bym z odwagą otworzył moje usta do oznajmienia tajemnicy ewangelii;
6.JACZEWSKIa i za mnie: aby mi Bóg dał łaskę z całą otwartością, jasno i przystępnie dla wszystkich opowiadać tajemnicę Ewangelii,
7.SYMONi za mnie, aby, gdy otworzę me usta, dane mi było słowo do śmiałego głoszenia tajemnicy Ewangelji:
8.MARIAWICIi za mnie, aby mi była dana mowa, gdy będę otwierał swe usta, abym ze śmiałością oznajmiać mógł tajemnice Ewangelii,
9.DĄBR.WUL.1973i za mnie, aby gdy otworzę usta, dana mi była mowa do śmiałego głoszenia tajemnicy Ewangelii.
10.DĄBR.GR.1961i za mnie, aby kiedy otworzę moje usta, dana mi była mowa do śmiałego głoszenia tajemnicy Ewangelii.
11.TYSIĄCL.WYD5i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta otworzę, by jawnie i swobodnie głosić tajemnicę Ewangelii,
12.BRYTYJKAI za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania ewangelii,
13.POZNAŃSKAi za mnie, aby dana mi była możność otwarcia ust do głoszenia nauki, do jawnego obwieszczenia radosnej nowiny,
14.WARSZ.PRASKAMódlcie się również i za mnie, aby za Bożą pomocą nie zabrakło mi słów odpowiednich, gdy będę miał nauczać, bym mógł jawnie i swobodnie głosić tajemnicę Ewangelii.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także za mnie, by zostało mi dane słowo w czasie otwarcia moich ust. Abym w swobodzie wypowiedzi dawał poznać tajemnice Ewangelii,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWstawiajcie się przy tym za mną, aby - gdy otworzę usta - dane mi były odpowiednie słowa do odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny.
17.TOR.PRZ.I za mnie, aby dane mi było słowo, bym otwierając swoje usta, śmiało oznajmiał tajemnicę Ewangelii,