« Efe 6:1 List do Efezjan 6:2 Efe 6:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Czci ojca twego i matkę. Które to przykazanie jest pierwsze z obietnicą.
2.WUJEK.1923Czcij ojca twego i matkę twoję, (które jest pierwsze przykazanie z obietnicą),
3.RAKOW.NTCzci Ojca twego i matkę; (które jest pierwsze przykazanie w obietnicy.)
4.GDAŃSKA.1881Czcij ojca twego i matkę (toć jest pierwsze przykazanie z obietnicą).
5.GDAŃSKA.2017Czcij swego ojca i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą;
6.JACZEWSKICzcij ojca twego i matkę twoją: - jest to jedyne przykazanie, które ma sobie dodaną objetnicę:
7.SYMONCzcij ojca twego i matkę twoją, - toć pierwsze jest przykazanie z obietnicą -
8.MARIAWICICzcij ojca swego i matkę swoją (toć jest pierwsze przykazanie z obietnicą),
9.DĄBR.WUL.1973Czcij ojca twego i matkę twoją — jest to pierwsze przykazanie z dołączeniem obietnicy:
10.DĄBR.GR.1961Czcij ojca twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie z dołączeniem obietnicy:
11.TYSIĄCL.WYD5Czcij ojca twego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą -
12.BRYTYJKACzcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą:
13.POZNAŃSKACzcij swojego ojca i swoją matkę - to pierwsze przykazanie, które łączy się z obietnicą:
14.WARSZ.PRASKACzcij ojca twego i matkę – to pierwsze przykazanie, a z nim wiąże się taka oto obietnica:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Szanuj swego ojca i matkę (to jest pierwsze przykazanie z obietnicą),
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSzanuj swego ojca i matkę - tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą:
17.TOR.PRZ.Czcij swojego ojca i matkę, to jest pierwsze przykazanie w obietnicy,