« Efe 6:21 List do Efezjan 6:22 Efe 6:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Któregom posłał do was, na to tylko, abyście wiedzieli co o mnie, i pocieszyłby serca wasze.
2.WUJEK.1923Któregom posłał do was na to samo, abyście wiedzieli, co się z nami dzieje, ażeby pocieszył serca wasze.
3.RAKOW.NTKtóregom posłał do was na to, abyście wiedzieli co się z nami dzieje, i aby pocieszył serca wasze.
4.GDAŃSKA.1881Któregom posłał do was dla tego samego, abyście wiedzieli, co się z nami dzieje i aby pocieszył serca wasze.
5.GDAŃSKA.2017Którego posłałem do was właśnie po to, abyście poznali nasze sprawy i aby pocieszył wasze serca.
6.JACZEWSKIPosełam go do was w tym celu, aby wam powiedział, co tu słychać i aby was pocieszył.
7.SYMONktóregom posłał do was właśnie w tym celu, abyście się dowiedzieli, jak jest z nami, i żeby pocieszył serca wasze.
8.MARIAWICIktóregom posłał do was na to, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje, i żeby pocieszył serca wasze.
9.DĄBR.WUL.1973Posłałem go do was właśnie w tym celu, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje, i żeby pocieszył serca wasze.
10.DĄBR.GR.1961Posłałem go do was właśnie w tym celu, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje i żeby pocieszył serca wasze.
11.TYSIĄCL.WYD5którego wysłałem do was po to, byście wy poznali nasze sprawy, a on pokrzepił wasze serca.
12.BRYTYJKAKtórego posłałem do was właśnie po to, abyście dowiedzieli się o tym, co się z nami dzieje, i aby pocieszył wasze serca.
13.POZNAŃSKAWysłałem go, aby was powiadomił o moich sprawach i pokrzepił was na duchu.
14.WARSZ.PRASKAWłaśnie po to wysyłam go do was, żeby wam opowiedział o moich sprawach i dodał otuchy waszym sercom.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego do was posłałem względem tego samego, byście się dowiedzieli co do naszych spraw i by zachęcił wasze serca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWłaśnie po to posłałem go do was, aby was powiadomił o naszej sytuacji i pocieszył wasze serca.
17.TOR.PRZ.Którego posłałem do was, dlatego, abyście wiedzieli, co się z nami dzieje i aby pocieszył wasze serca.