« Efe 6:4 List do Efezjan 6:5 Efe 6:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Niewolnicy słuchajcie panów wedle ciała, zbojaźnią i ze drżeniem, wprostości serca waszego, jako Pana.
2.WUJEK.1923Słudzy! posłuszni bądźcie panom wedle ciała z bojaźnią i ze drżeniem, w prostości serca waszego, jako Chrystusowi:
3.RAKOW.NTSłudzy bądźcie posłuszni Panom wedle ciała, z bojaźnią i ze drzżeniem, w prostości serca waszego, jako Christusowi.
4.GDAŃSKA.1881Słudzy! posłuszni bądźcie panom według ciała, z bojaźnią i ze drżeniem w prostości serca waszego, jako Chrystusowi;
5.GDAŃSKA.2017Słudzy, z bojaźnią i z drżeniem bądźcie posłuszni panom według ciała, w prostocie serca, jak Chrystusowi;
6.JACZEWSKISłudzy, z bojaźnią i ze drżeniem ale i z prostotą serca waszego, jako Chrystusowi, bądźcie posłuszni panom, którym tu na ziemi służycie.
7.SYMONSłudzy, bądźcie posłuszni panom waszym ziemskim z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca waszego, jako Chrystusowi:
8.MARIAWICISłudzy, bądźcie posłuszni panom swym cielesnym z bojaźnią i ze drżeniem w prawości serca waszego, jako Chrystusowi:
9.DĄBR.WUL.1973Słudzy, bądźcie posłuszni panom ziemskim z bojaźnią i z lękiem, w prostocie serca waszego jako Chrystusowi,
10.DĄBR.GR.1961Słudzy, bądźcie posłuszni panom ziemskim z bojaźnią i z lękiem, w prostocie serca waszego, tak jak Chrystusowi,
11.TYSIĄCL.WYD5Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią, w prostocie serca bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom jak Chrystusowi,
12.BRYTYJKASłudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi, z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi,
13.POZNAŃSKANiewolnicy, bądźcie posłuszni (tym), którzy są waszymi panami w sprawach doczesnych. (Odnoście się do nich) z szacunkiem i bojaźnią, w prostocie swego serca, jak do Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKANiewolnicy, bądźcie posłuszni z czcią i z bojaźnią, lecz w prostocie serca waszym doczesnym panom, tak jak samemu Chrystusowi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słudzy, pośród bojaźni i drżenia, w prostocie waszego serca, bądźcie posłuszni panom według cielesnej natury, podobnie jak Chrystusowi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSłudzy, bądźcie posłuszni swoim ziemskim panom. Odnoście się do nich z szacunkiem, traktujcie ich poważnie i służcie im w prostocie serca, jak Chrystusowi.
17.TOR.PRZ.Niewolnicy, posłuszni bądźcie tym, którzy są waszymi panami według ciała, z bojaźnią i z drżeniem, w prostocie waszego serca, tak jak Chrystusowi,