« Efe 6:6 List do Efezjan 6:7 Efe 6:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zdobrą chęcią zniewalając się Panu, a nie ludziom.
2.WUJEK.1923Z dobrą wolą służąc, jako Panu a nie ludziom:
3.RAKOW.NTZ powolnością służąc jako Panu, a nie ludziam.
4.GDAŃSKA.1881Z dobrą wolą służąc jako Panu a nie ludziom;
5.GDAŃSKA.2017Służąc z życzliwością, tak jak Panu, a nie ludziom;
6.JACZEWSKIChętnie spełniajcie swoją posługę, jako samemu Panu, nie jako ludziom,
7.SYMONz dobrą wolą służąc, jako Panu, a nie ludziom:
8.MARIAWICIz dobrą wolą służąc, jako Panu, a nie jako ludziom;
9.DĄBR.WUL.1973Służąc z dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom,
10.DĄBR.GR.1961Służąc z dobrą wolą jako Panu a nie ludziom,
11.TYSIĄCL.WYD5Z ochotą służcie, jak gdybyście służyli Panu, a nie ludziom,
12.BRYTYJKASłużąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom,
13.POZNAŃSKASłużcie z życzliwością jako Panu, a nie ludziom.
14.WARSZ.PRASKASpełniajcie swoje obowiązki z całym zapałem, tak jakbyście służyli Panu, a nie ludziom.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.służąc z życzliwością jak Panu, a nie jak ludziom.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSłużcie chętnie, tak jak Panu, a nie ludziom.
17.TOR.PRZ.Z dobrej woli służąc Panu, a nie ludziom,