« Efe 6:7 List do Efezjan 6:8 Efe 6:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiedząc, że każdy cokolwiek uczyni dobrego, to weźmie od Pana, choć niewolny, choć wolny.
2.WUJEK.1923Wiedząc, iż każdy, cokolwiek uczyni dobrego, to odniesie od Pana, choć niewolnik, choć wolny.
3.RAKOW.NTWiedząc iż coby każdy uczynił dobrego, to odniesie od Pana, choć niewolnik, choć wolny.
4.GDAŃSKA.1881Wiedząc, iż każdy, co by uczynił dobrego, za to odniesie nagrodę od Pana, choć niewolnik, choć wolny.
5.GDAŃSKA.2017Wiedząc, że każdy, kto uczyni coś dobrego, to też otrzyma od Pana, czy niewolnik, czy wolny.
6.JACZEWSKIwiedząc o tem, że każdy z was, czy to sługa czy wolny, odbierze od Pana zapłatę wedle zasługi swojej.
7.SYMONwiedząc, iż każdy odbierze od Pana to dobre, które czyni, bądź niewolnik, bądź wolny.
8.MARIAWICIwiedząc to, że każdy, cokolwiek dobrego uczyni, otrzyma od Pana (zapłatę), czy to sługa, czy wolny.
9.DĄBR.WUL.1973wiedzcie, że każdy wolny czy niewolnik odbierze od Pana to dobro, które czyni.
10.DĄBR.GR.1961wiedzcie, że każdy wolny czy niewolnik odbierze od Pana to dobro, które wypełnia.
11.TYSIĄCL.WYD5świadomi tego, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma to z powrotem od Pana - czy to niewolnik, czy wolny.
12.BRYTYJKAWiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni.
13.POZNAŃSKABądźcie przekonani. że każdy, czy to niewolnik, czy wolny, jeśli czyni dobrze, otrzyma od Pana nagrodę.
14.WARSZ.PRASKABądźcie też przekonani, że każdy – czy to niewolnik, czy wolny – jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma również [w postaci dobra] zapłatę od Pana.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto wiedząc, że każdy, jeśli uczyni coś odpowiedniego to zyska od Pana; czy to sługa, czy wolny.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBądźcie przy tym świadomi, że każdy - jeśli uczyni coś dobrego - otrzyma zapłatę od Pana, niezależnie od tego, czy jest sługą, czy człowiekiem wolnym.
17.TOR.PRZ.Wiedząc, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma to samo od Pana, czy niewolnik, czy wolny.