« 5Moj 11:14 5 Księga Mojżeszowa 11:15 5Moj 11:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I siano z pól na żywność dobytków, i abyście sami jedli i nasycili się.
2.GDAŃSKA.1881Dam też trawę na polach twoich, dla bydła twojego, i będziesz jadł, a najesz się.
3.GDAŃSKA.2017Dam też trawę na twoich polach dla twojego bydła, a będziesz jadł do syta.
4.CYLKOWDam téż trawę na polu twojém dla bydła twego; i będziesz jadł, a nasycisz się.
5.KRUSZYŃSKIdam też trawę na twoich polach dla bydła twego, będziesz spożywał i nasycisz się.
6.MIESES[iż] będę dawał trawę w polu twojem dla bydła twego, a ty będziesz jadł i będziesz syt.
7.TYSIĄCL.WYD5Da też trawę na polach dla waszego bydła. Będziecie mieli żywności do syta.
8.BRYTYJKAon też będzie dawał na twoich polach trawę dla twego bydła, a ty będziesz jadał do syta.
9.POZNAŃSKADam również na polach trawę dla twego bydła; będziesz więc jadał do sytości.
10.WARSZ.PRASKAPokryję również wasze pastwiska soczystą trawą dla waszego bydła. Będziecie mieć wszelkiego jedzenia do syta.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dam też dla twojego bydła trawę na twoim polu i będziesz jadł, i się nasycisz.
12.EIB.BIBLIA.2016a pola zazielenię trawą dla twojego bydła, tak że będziecie jedli - i nasycicie się.