« 5Moj 15:1 5 Księga Mojżeszowa 15:2 5Moj 15:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który tym porządkiem obchodzony będzie: Któremu co winien przyjaciel albo bliźni i brat jego, nie będzie się mógł upominać; bo jest rok odpuszczenia Pańskiego.
2.GDAŃSKA.1881A toć jest sposób odpuszczania, żeby odpuścił każdy, który pożyczył z ręki swej, to, czego pożyczył bliźniemu swemu; nie będzie wyciągał długu od bliźniego swego, i od brata swego, ponieważ obwołane jest odpuszczenie Pańskie.
3.GDAŃSKA.2017A to jest sposób darowania: każdy wierzyciel daruje pożyczkę, jakiej udzielił swemu bliźniemu; nie będzie domagał się zwrotu od swego bliźniego lub od swego brata, ponieważ obwołano darowanie długów dla PANA.
4.CYLKOWA oto sposób odpuszczenia: odpuszczać ma każdy wierzyciel wierzytelność swoję, którą wypożyczył bliźniemu swemu; nie będzie nalegał na bliźniego i na brata swego, gdy ogłoszono odpuszczenie gwoli Wiekuistemu.
5.KRUSZYŃSKIOto jak będzie załatwiona sprawa odpuszczenia: Każdy wierzyciel tego, co pożyczy bliźniemu swemu, nie będzie wymagał od bliźniego swego i od brata swego; będzie się to nazywało odpuszczeniem dla Boga.
6.MIESESOto sposób [przepis] odpuszczenia: Właściciel długu każdy [winien] odpuszczać wierzytelność swoją, której dochodzi u bliźniego swego. Niech on nie naciska na bliźniego swego, na brata swego, gdy[ż] ogłoszono odpuszczenie dla [czci] Wiekuistego.
7.TYSIĄCL.WYD5Na tym będzie polegało darowanie długów: każdy wierzyciel daruje pożyczkę udzieloną bliźniemu, nie będzie się domagał zwrotu od bliźniego lub swego brata, ponieważ ogłoszone jest darowanie ku czci Pana.
8.BRYTYJKATaki zaś jest sposób umorzenia długów: Każdy wierzyciel umorzy pożyczkę, której udzielił bliźniemu, nie będzie jej ściągał od swego bliźniego i brata, gdyż obwołano umorzenie długów na cześć Pana.
9.POZNAŃSKAA prawo darowania będzie polegało na tym, że każdy wierzyciel daruje bliźniemu swemu to, co pożyczył; nie będzie się domagał zwrotu od swego bliźniego ani od brata, albowiem ogłoszono darowanie długów na cześć Jahwe!
10.WARSZ.PRASKAA oto jak powinno się to odbywać: każdy, kto udzielił drugiemu jakiejś pożyczki, daruje należność swojemu dłużnikowi. Nie będzie nękał swego bliźniego i brata, kiedy już zostanie ogłoszone darowanie długów na cześć Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oto sposób odpuszczania: Każdy wierzyciel ma odpuszczać swoją wierzytelność, którą wypożyczył swojemu bliźniemu; nie będziesz nalegał na bliźniego oraz na swego brata, gdy ogłoszono odpuszczenie z uwagi na WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITDokona się to w ten sposób: Każdy wierzyciel umorzy udzieloną bliźniemu pożyczkę. Nie będziesz jej ściągał od swojego bliźniego, to jest od swojego brata, dlatego że to umorzenie długów obwołano dla PANA.