« 5Moj 15:3 5 Księga Mojżeszowa 15:4 5Moj 15:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A zgoła ubogi i żebrak nie będzie między wami, aby tobie błogosławił Pan, Bóg twój, w ziemi, którąć da w osiadłość.
2.GDAŃSKA.1881Dla tego, żeby się nie stał między wami kto przez cię ubogim, ponieważ hojnie błogosławić tobie będzie Pan w ziemi, którą Pan, Bóg twój, dawa tobie w dziedzictwo, abyś ją posiadł.
3.GDAŃSKA.2017Do czasu, gdy nie będzie pośród was ubogich, ponieważ PAN będzie cię hojnie błogosławił w ziemi, którą PAN, twój Bóg, daje ci w dziedziczne posiadanie.
4.CYLKOWTylko że nie powinien być wpośród ciebie ubogi; gdyż błogosławić ci będzie Wiekuisty na ziemi, którą Wiekuisty, Bóg twój, oddaje tobie w posiadanie, abyś władał nią,
5.KRUSZYŃSKIw tym celu, by nie było ubogiego u ciebie. Albowiem napewno będzie ci błogosławił Bóg w kraju, który ci Jahwe, Bóg twój, daje na dziedzictwo, na posiadanie,
6.MIESESLecz, zaiste! nie będzie ubogiego pośród ciebie, gdyż zaprawdę! błogosławić będzie tobie Wiekuisty w Kraju, który daje ci Bóg twój Wiekuisty w posiadanie, ażeby zająć go na dziedziczną własność, –
7.TYSIĄCL.WYD5Ale u ciebie nie powinno być ubogiego. Pan bowiem pobłogosławi ci na ziemi, którą Pan, Bóg twój, daje ci w posiadanie,
8.BRYTYJKABo oczywiście nie będzie u ciebie ubogiego, gdyż Pan błogosławić ci będzie w ziemi, którą Pan, Bóg twój, daje ci w dziedziczne posiadanie,
9.POZNAŃSKANie będzie jednak u ciebie żadnego ubogiego, gdyż twój Bóg, Jahwe, będzie ci niezwykle błogosławił w tej ziemi, którą ci da w dziedziczne posiadanie,
10.WARSZ.PRASKAA w ogóle niech nie będzie wśród was ubogich. Jahwe będzie wam z pewnością błogosławił w tej krainie. To On przecież dał wam ją w posiadanie jako wasze dziedzictwo
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pośród ciebie nie powinien też być ubogi; gdyż WIEKUISTY będzie ci błogosławił na ziemi, którą WIEKUISTY, twój Bóg, oddaje ci w posiadanie, abyś nią władał.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITChoć nie powinno być u was potrzebujących. PAN bowiem na pewno pobłogosławi ci w ziemi, którą On, PAN, twój Bóg, daje ci w dziedziczne posiadanie -