« 5Moj 15:8 5 Księga Mojżeszowa 15:9 5Moj 15:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Strzeż, abyć snadź nie wkradła się myśl niezbożna, i żebyś nie rzekł w sercu swem: Nadchodzi siódmy rok odpuszczenia: a odwróciłbyś oczy twe od ubogiego brata twego, nie chcąc mu, czego żąda, pożyczyć, by nie wołał przeciwko tobie do Pana, a obróciłoćby się w grzech.
2.GDAŃSKA.1881Strzeż się, aby nie była jaka niepobożność w sercu twojem, żebyś miał rzec: Nadchodzi rok on siódmy, rok odpuszczenia, i surowo byś się stawił bratu twemu ubogiemu, tak, żebyś mu nie użyczył, a on by wołał przeciwko tobie do Pana, i miałbyś grzech;
3.GDAŃSKA.2017Strzeż się, by nie powstała w twoim sercu niegodziwa myśl, byś nie mówił: Zbliża się rok siódmy, rok darowania długów – i abyś nie patrzył surowo na swego ubogiego brata i nic mu nie dał; wtedy on wołałby do PANA przeciwko tobie i obciążyłbyś się grzechem;
4.CYLKOWStrzeż się, aby nie powstała w sercu twojém myśl nikczemna, - żebyś miał powiedzieć: "Zbliża się rok siódmy, rok odpuszczenia!" - i nieżyczliwém by się stało oko twoje dla brata twojego ubogiego, i nie użyczyłbyś mu, a poskarżyłby się na ciebie przed Wiekuistym, i byłby grzech na tobie!
5.KRUSZYŃSKIWystrzegaj się, aby nie powstała w twojem sercu ta myśl występna, byś nie mówił: "Rok siódmy, rok odpuszczenia się zbliża!" i oko twoje nie było złośliwe w stosunku do twego brata ubogiego, a nie użyczając mu, by nie wołał przeciwko tobie do Boga i by nie ciążył grzech na tobie.
6.MIESESMiej się na baczności, ażeby się nie działo z sercem twojem coś niegodziwego, mianowicie: [skoro] zbliży się rok siódmy, rok odpuszczenia, a oko twoje będzie nieżyczliwem dla brata twego tego biednego i nie będziesz dawał jemu; – on poskarży się na ciebie przed Wiekuistym, a na ciebie [runie kara za] grzech.
7.TYSIĄCL.WYD5Strzeż się, by nie powstała w twym sercu niegodziwa myśl: Blisko jest rok siódmy, rok darowania, byś złym okiem nie patrzał na ubogiego twego brata, nie udzielając mu pomocy. On będzie wzywał Pana przeciwko tobie, a ty obciążysz się grzechem.
8.BRYTYJKAStrzeż się, aby nie powstała w twoim sercu niegodziwa myśl: Zbliża się siódmy rok, rok umorzenia długów, i abyś nie patrzył nieprzychylnie na twego ubogiego brata i nic mu nie dał. On będzie wzywał przeciwko tobie Pana i grzech będzie ciążył na tobie.
9.POZNAŃSKABacz pilnie, aby nie zrodziła się w tobie bezecna myśl: "zbliża się już siódmy rok, rok darowania [długów]" - i abyś nie spojrzał nieżyczliwym okiem na twego ubogiego współbrata, nic mu nie dając; gdy będzie on wzywał Jahwe przeciw tobie, będzie ci to poczytane za grzech.
10.WARSZ.PRASKAStrzeż się, żeby w twoim sercu nie zrodziła się taka oto niegodziwa myśl: Zbliża się [niestety] rok siódmy, rok darowania [długów]. Niech oko twoje nie patrzy nieżyczliwie na twego ubogiego brata w obawie, że kiedy nie zechcesz mu udzielić pożyczki, będzie się uskarżał na ciebie przed Jahwe, a ty będziesz winien grzechu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Strzeż się, aby nie powstała w twoim sercu myśl nikczemna, byś miał powiedzieć: Zbliża się siódmy rok rok odpuszczenia. A twoje oko stałoby się nieżyczliwe dla twojego ubogiego brata i byś mu nie użyczył, a on by się poskarżył na ciebie WIEKUISTEMU, więc byłby na tobie grzech.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITStrzeż się przy tym, aby w twoim sercu nie powstała niegodziwa myśl: Oto zbliża się siódmy rok, rok umorzenia długów! Niech to nie sprawi, że zaczniesz patrzeć krzywo na potrzebującego brata i odmówisz mu wsparcia! Bo gdyby poskarżył się na ciebie PANU, grzech byłby po twojej stronie.