« 5Moj 16:10 5 Księga Mojżeszowa 16:11 5Moj 16:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będziesz używał przed Panem, Bogiem twoim, ty i syn twój i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja i Lewit, który jest między bramami twemi, i przychodzień i sierota i wdowa, którzy mieszkają z wami, na miejscu, które obierze Pan, Bóg twój, aby tam mieszkało imię jego.
2.GDAŃSKA.1881A będziesz się weselił przed Panem, Bogiem twoim, ty i syn twój, i córka twoja, i sługa twój, i służebnica twoja, i Lewita, który jest w bramach twoich, i przychodzień, i sierota, i wdowa, którzy będą w pośrodku ciebie, na miejscu, które obierze Pan, Bóg twój, aby tam mieszkało imię jego.
3.GDAŃSKA.2017A w miejscu, które PAN, twój Bóg, wybierze na mieszkanie dla swego imienia, będziesz się radował przed PANEM, swoim Bogiem, ty, twój syn i twoja córka, twój sługa i twoja służąca, Lewita, który jest w twoich bramach, przybysz, sierota i wdowa, którzy będą wśród was.
4.CYLKOWA będziesz się weselił przed Wiekuistym, Bogiem twoim, - ty, syn twój, córka twoja, sługa twój, i służebnica twoja, i Lewita, który w bramach twoich, cudzoziemiec, sierota, i wdowa, którzy w pośród ciebie, na tém miejscu, które wybierze Wiekuisty, Bóg twój, aby ustanowił imię Swoje tam:
5.KRUSZYŃSKIBędziesz się cieszył wobec Jahwe, Boga twego, ty, syn twój, córka twoja, sługa twój, służebnica twoja i lewita znajdujący się w bramach twoich, zarówno jak cudzoziemiec, sierota i wdowa, którzy są w pośród ciebie na miejscu, jakie wybierze Jahwe, Bóg twój, na mieszkanie dla imienia swego.
6.MIESESi będziesz się radował przed Bogiem twoim Wiekuistym ty, oraz syn twój, córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, a i Lewita, który [mieszka] w bramach [=miastach] twoich, zarówno, jak i przychodzień, sierota i wdowa, którzy [przebywają] pośród ciebie w miejscowości tej, którą wybierze Bóg twój Wiekuisty, ażeby Imieniu Swojemu dawać Rezydencję tam.
7.TYSIĄCL.WYD5Będziesz się cieszył przed Panem, Bogiem twoim, w miejscu, które sobie obierze Pan, Bóg twój, na mieszkanie dla imienia swojego, ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także lewita, który jest w twoich bramach, przybysz, sierota i wdowa, którzy żyją u ciebie.
8.BRYTYJKAW miejscu, które wybierze Pan, twój Bóg, na mieszkanie dla swego imienia, będziesz się weselił przed Panem, Bogiem twoim, ty i twój syn, i twoja córka, i twój sługa, i twoja służebnica oraz Lewita, który mieszka w twoich bramach, i obcy przybysz, i sierota, i wdowa, którzy są pośród was.
9.POZNAŃSKABędziesz się radował przed Bogiem twym Jahwe, zarówno ty sam jak i twój syn i córka, twój sługa i służebnica, i Lewita mieszkający w twych osiedlach, a także cudzoziemiec, sierota i wdowa, którzy przebywają u ciebie - na tym miejscu, które wybierze twój Bóg, Jahwe, by tam mieszkało Jego Imię.
10.WARSZ.PRASKAI będziecie się radować w obecności Jahwe, waszego Boga, na miejscu, które Jahwe, wasz Bóg, wybrał sobie na mieszkanie dla swojego imienia. [Będziesz się radował] ty sam, twój syn i twoja córka, sługa i służebnica, lewita znajdujący się w obrębie twoich murów oraz cudzoziemiec, sieroty i wdowy, które będą wśród was.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na tym miejscu, które wybierze WIEKUISTY, twój Bóg, by tam ustanowić Swoje Imię, będziesz się weselił przed WIEKUISTYM, twoim Bogiem ty, twój syn, twoja córka, twój sługa, twoja służebnica i Lewita, który jest w twoich bramach; cudzoziemiec, sierota i wdowa, która jest pośród ciebie.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITI będziesz się weselił przed PANEM, twoim Bogiem, w tym miejscu, które wybierze PAN, twój Bóg, by zamieszkało w nim Jego imię. Będziesz się weselił zarówno ty, jak i twój syn i córka, twój sługa i służąca, Lewita, który zamieszka w obrębie twoich bram, oraz cudzoziemiec, sierota i wdowa, którzy znajdą się pośród was.