« 5Moj 16:13 5 Księga Mojżeszowa 16:14 5Moj 16:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będziesz używał w święto twoje, ty i syn twój i córka, sługa twój i służebnica, Lewit téż i przychodzień i sierota i wdowa, którzy są między bramami twemi.
2.GDAŃSKA.1881I będziesz się weselił w święto uroczyste twoje, ty, i syn twój, i córka twoja, i sługa twój, i służebnica twoja, i Lewita, i przychodzień, i sierota, i wdowa, którzy będą w bramach twoich.
3.GDAŃSKA.2017I będziesz się radował podczas tego święta, ty, twój syn i twoja córka, twój sługa i twoja służąca, Lewita, który jest w twoich bramach, przybysz, sierota i wdowa, którzy będą w obrębie twoich bram.
4.CYLKOWI będziesz się weselił w święto twoje - ty, syn twój, córka twoja, sługa twój, i służebnica twoja, Lewita, cudzoziemiec, sierota i wdowa, którzy w bramach twoich.
5.KRUSZYŃSKIbędziesz się cieszył podczas tego święta twego, ty, syn twój, córka twoja, sługa twój, służebnica twoja i lewita, tudzież cudzoziemiec, sierota i wdowa, znajdujący się w bramach twoich.
6.MIESESi będziesz się radował w święcie twojem pielgrzymowem ty, oraz syn twój, córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, a i Lewita, zarówno, jak i przychodzień, sierota i wdowa, którzy [przebywają] w bramach [=miastach] twoich.
7.TYSIĄCL.WYD5W to święto będziesz się radował ty, syn twój i córka, sługa twój i niewolnica, a także lewita, przybysz, sierota i wdowa, którzy są w twoich bramach.
8.BRYTYJKABędziesz się weselił w to swoje święto, ty i twój syn, i twoja córka, i twój sługa, i twoja służebnica, oraz Lewita i obcy przybysz, i sierota, i wdowa, którzy są w twoich bramach;
9.POZNAŃSKAPodczas tego święta będziesz się radował zarówno ty sam, jak i twój syn i córka, twój sługa i służebnica, a także Lewita, cudzoziemiec, sierota i wdowa, którzy mieszkają w twych osiedlach.
10.WARSZ.PRASKAWszyscy będziecie się radowali podczas tego święta: ty sam, twój syn i twoja córka, sługa i służebnica, lewita, cudzoziemcy, sieroty i wdowy, znajdujące się w obrębie waszych murów.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I będziesz się weselił w twoje święto ty, twój syn, twoja córka, twój sługa, twoja służebnica, Lewita, cudzoziemiec, sierota i wdowa, którzy będą w twoich bramach.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBędzie to czas radości dla ciebie, twojego syna i córki, dla sługi i służącej, dla Lewity i dla cudzoziemca, sieroty i wdowy, którzy znajdą się w obrębie twoich bram.