« 5Moj 16:15 5 Księga Mojżeszowa 16:16 5Moj 16:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Trzykroć do roku ukaże się każdy mężczyzna twój przed oblicznością Pana, Boga twego, na miejscu, które obierze: na święto Przaśników, na święto Tygodniów i na święto Kuczek: nie ukażesz się przed Panem próżny.
2.GDAŃSKA.1881Trzy kroć do roku ukaże się każdy mężczyzna twój przed Panem, Bogiem twoim, na miejscu, które obierze, w święto przaśników, i w święto tygodni, i w święto kuczek, a nie ukaże się nikt przed Panem próżny.
3.GDAŃSKA.2017Trzy razy w roku wszyscy twoi mężczyźni pokażą się przed PANEM, twoim Bogiem, w miejscu, które on wybierze: na Święto Przaśników, na Święto Tygodni i na Święto Namiotów. A nikt nie pokaże się przed PANEM z pustymi rękami.
4.CYLKOWTrzy razy do roku ukaże się każdy mężczyzna twój przed obliczem Wiekuistego, Boga twojego, na miejscu, które wybierze: w święto przaśników, i w święto tygodni, i w święto szałasów; a niechaj nie ukaże się nikt przed obliczem Wiekuistego z próżną ręką!
5.KRUSZYŃSKITrzy razy do roku każdy mężczyzna ukaże się przed obliczem Jahwe, Boga twego, na miejscu, które będzie wybrane: na święto Przaśników, na święto Tygodni i na święto Namiotów; nie ukaże się atoli przed Bogiem z próżnemi rękoma.
6.MIESESTrzy razy w [ciągu] roku niech się ukazuje wszystka twoja męska płeć przed Bogiem twoim Wiekuistym w miejscowości owej, którą On wybierze: w święto pielgrzymowe przaśników [maccōt], święto pielgrzymowe tygodni [szabūōt] i w święto pielgrzymowe szałasów [sukkōt], ale niech się nie ukaże przed Wiekuistym z próżną ręką:
7.TYSIĄCL.WYD5Trzy razy do roku każdy mężczyzna ukaże się przed Panem, Bogiem twoim, w miejscu, które sobie obierze: na Święto Przaśników, na Święto Tygodni i na Święto Namiotów. Nie ukaże się przed obliczem Pana z próżnymi rękami.
8.BRYTYJKATrzy razy w roku zjawi się każdy mężczyzna spośród was przed Panem, Bogiem twoim, na miejscu, które wybierze: w Święto Przaśników, w Święto Tygodni i w Święto Szałasów, lecz nie zjawi się przed Panem z próżnymi rękami,
9.POZNAŃSKATrzy razy do roku każdy mężczyzna pokaże się przed twoim Bogiem, Jahwe, na miejscu, które On wybierze: w Święto Przaśników, Święto Tygodni i Szałasów. A niech nikt nie pokazuje się przed Jahwe z próżnymi rękoma!
10.WARSZ.PRASKAKażdy spośród was, mężczyzn, stawi się przed Jahwe, waszym Bogiem, na miejscu, które Jahwe sobie wybierze, trzy razy w roku: na święto Przaśników, na święto Tygodni i na święto Namiotów. Nie wolno wam przychodzić do Jahwe z pustymi rękami.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Trzy razy do roku każdy twój mężczyzna ukaże się przed obliczem WIEKUISTEGO, twojego Boga, na miejscu, które wybierze: W święto Przaśników, w święto Tygodni oraz w święto Szałasów. I niech nikt nie ukaże się przed obliczem WIEKUISTEGO z próżną ręką,
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTrzy razy w roku każdy mężczyzna zjawi się zatem przed obliczem PANA, swojego Boga, na miejscu, które On wybierze: w Święto Przaśników, w Święto Tygodni oraz w Święto Szałasów. Nie zjawi się też wtedy przed PANEM z pustymi rękami.