« 5Moj 16:16 5 Księga Mojżeszowa 16:17 5Moj 16:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale ofiaruje każdy wedle tego, co będzie miał, podług błogosławieństwa Pana, Boga swego, które mu da.
2.GDAŃSKA.1881Każdy ukaże się z darem ręki swojej według błogosławieństwa Pana, Boga twego, które on da tobie.
3.GDAŃSKA.2017Każdy przyjdzie z darem ze swojej ręki według błogosławieństwa PANA, twojego Boga, które on ci daje.
4.CYLKOWLecz każdy z darem ręki swojej, - wedle błogosławieństwa Wiekuistego, Boga twego, którego użyczy tobie.
5.KRUSZYŃSKIKażdy ofiaruje, co może, zgodnie z błogosławieństwami, jakich ci udziela Jahwe, Bóg twój.
6.MIESESkażdy wedle możności swojej składania darów, wedle błogosławieństwa Boga twojego Wiekuistego, którego On udzielił tobie.
7.TYSIĄCL.WYD5A dar każdego będzie zależny od błogosławieństwa Pana, Boga twego, jakim cię obdarzy.
8.BRYTYJKAAle każdy przyjdzie z odpowiednim darem swoim według błogosławieństwa, jakiego Pan, Bóg twój, ci udzielił.
9.POZNAŃSKAKażdy przyniesie dar według swych możliwości, zgodnie z błogosławieństwem, jakiego mu udzielił twój Bóg, Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAKażdy niech złoży coś w ofierze zgodnie z własnymi możliwościami, stosownie do błogosławieństwa, jakim was obdarzy wasz Bóg, Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.lecz każdy z darem swojej ręki według błogosławieństwa WIEKUISTEGO, twojego Boga, które ci użyczy.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy przybędzie ze stosownym darem, odpowiadającym błogosławieństwu PANA, swojego Boga, którego mu udzielił.