« 5Moj 17:9 5 Księga Mojżeszowa 17:10 5Moj 17:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI uczynisz wszystko, coż tobie powiedzą ci, jiż to są w mieście, ktoreż jest wizwolił Pan, i nauczą cię
2.WUJEK.1923I uczynisz, cokolwiek ci powiedzą przełożeni miejsca, które obrał Pan, i nauczą cię
3.GDAŃSKA.1881I uczynisz według tego, jakoć powiedzą z miejsca tego, które obrał Pan, i postąpisz sobie według wszystkiego, jako cię nauczą.
4.GDAŃSKA.2017I postąpisz zgodnie z orzeczeniem, które ci przekażą na tym miejscu, które PAN wybrał, i pilnie wykonasz wszystko tak, jak cię pouczą.
5.CYLKOWI postąpisz według wyroku, który ci ogłoszą z miejsca tego, które wybierze Wiekuisty, i postarasz się spełnić wszystko tak, jak ci wskażą.
6.KRUSZYŃSKII postąpisz zgodnie ze zdaniem, jakie ci oznajmię z miejsca, jakie Bóg wybierze i będziesz czuwał, aby wypełnić to wszystko, o czem cię pouczą.
7.MIESES[wówczas] postąpisz wedle orzeczenia, które ci wyrzekną z miejscowości owej, którą wybierze Wiekuisty, i ty przestrzegał będziesz wykonywania we wszystkiem, jak ci wskażą. –
8.TYSIĄCL.WYD5Zastosujesz się do orzeczenia, jakie ci wydadzą w miejscu, które sobie obierze Pan, i pilnie wykonasz wszystko, o czym cię pouczą.
9.BRYTYJKAA ty postąpisz zgodnie z wyrokiem, jaki ci ogłoszą z miejsca, które wybrał Pan, i starannie wykonasz wszystko tak, jak cię pouczą.
10.POZNAŃSKAPotem postąpisz zgodnie z brzmieniem tego wyroku, który ci oznajmią na tym miejscu wybranym przez Jahwe; wiernie wykonasz więc wszystko tak, jak cię pouczą.
11.WARSZ.PRASKAPostąpisz dokładnie tak, jak oni ci powiedzą na miejscu, które wybierze sobie Jahwe. Dołożysz wszelkich starań, żeby uczynić tak, jak zostaniesz przez nich pouczony.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I postąpisz według wyroku, który ci ogłoszą z tego miejsca, które wybierze WIEKUISTY; zatem postarasz się spełnić wszystko tak, jak ci wskażą.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem postąpisz zgodnie z tym orzeczeniem, wydanym w miejscu, które wybrał PAN. Zastosujesz się do niego dokładnie tak, jak cię pouczono.