« 5Moj 17:10 5 Księga Mojżeszowa 17:11 5Moj 17:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPpodle prawa jego, i pojdziesz po jich radzie, nie pochylając się ani na prawo, ani na lewo.
2.WUJEK.1923Według zakonu jego: i będziesz zdania ich naśladował: ani ustąpisz ni w prawo ni w lewo.
3.GDAŃSKA.1881Według słów zakonu, którego cię nauczą, i według sądu, któryć powiedzą, sprawować się będziesz; nie ustąpisz od słowa, któreć powiedzą, ani na prawo ani na lewo.
4.GDAŃSKA.2017Postąpisz zgodnie z pouczeniem prawa, którego ci udzielą, i zgodnie z rozstrzygnięciem, które ci przekażą. Nie odstąpisz od orzeczenia, które ci oznajmią ani na prawo, ani na lewo.
5.CYLKOWWedług wskazówki, którą ci wskażą, i według prawa, które ci powiedzą, postąpisz; nie zboczysz od słowa, które ci powiedzą, ani na prawo, ani na lewo!
6.KRUSZYŃSKIPostąpisz zgodnie z prawem, o jakiem cię pouczą i zgodnie z wyrokiem, jaki ci poradzą, nie odstąpisz od zdania, jakie ci oświadczą, ani na prawo ani na lewo.
7.MIESESWedle zarządzenia, którego ci udzielą, wedle wyroku, który ci wydadzą, – będziesz postępował; nie odstąpisz od owego orzeczenia, które ci wyrzekną, ani w prawo, ani w lewo.
8.TYSIĄCL.WYD5Postąpisz ściśle według ich pouczenia i według ich rozstrzygnięcia, jakie ci dadzą, nie zbaczając ani na prawo, ani na lewo od ich orzeczenia.
9.BRYTYJKAPostąpisz zgodnie z pouczeniem, jak cię pouczą, i zgodnie z prawem, jak oni orzekną. Nie odstąpisz od wyroku, jaki ci oznajmili, ani w prawo, ani w lewo.
10.POZNAŃSKAMasz zatem postąpić zgodnie z pouczeniem, jakiego ci udzielą zgodnie z wyrokiem, jaki ci podadzą; w niczym nie wolno ci odstąpić od rozstrzygnięcia, jakie ci oznajmią.
11.WARSZ.PRASKAPostąpisz według prawa, które oni ci objaśnią, i według wyroku, który wydadzą, nie zbaczając ani na prawo, ani na lewo od tego, co oni ci przekażą.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Postąpisz według wskazówki, którą ci wskażą oraz według Prawa, które ci powiedzą; nie zboczysz od słowa, które ci powiedzą ani na prawo, ani na lewo.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPostąpisz zgodnie z wykładnią Prawa, jakiej ci udzielili, i według orzeczenia, które przekazali - nie odstąpisz od tego ani w prawo, ani w lewo.