« 5Moj 17:12 5 Księga Mojżeszowa 17:13 5Moj 17:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPtak wszystek lud usłyszawszy będą się baci a więcej niżadny nie nadmie się pychą.
2.WUJEK.1923A wszystek lud usłyszawszy będzie się bał, aby się potem żaden pychą nie nadymał.
3.GDAŃSKA.1881Aby wszystek lud usłyszawszy bał się, a więcej hardzie sobie nie poczynał.
4.GDAŃSKA.2017A cały lud usłyszy o tym i będzie się bał, i nie postąpi już zuchwale.
5.CYLKOWAby wszystek lud to usłyszał, i obawiał się, a nie rozzuchwalał się więcej.
6.KRUSZYŃSKIa cały naród, słysząc o tem, będzie się bał i nie będzie się więcej unosił pychą.
7.MIESESWszystek lud zaś dowie się i przejmie strachem, a już nie będą więcej stawać się butnymi.
8.TYSIĄCL.WYD5Cały lud, słysząc to, ulęknie się i już więcej nie będzie się unosił pychą.
9.BRYTYJKAI usłyszy o tym cały lud, i będzie się bał, i już zuchwale nie postąpi.
10.POZNAŃSKAa cały lud słysząc o tym będzie się bał i nie będzie już unosił się pychą.
11.WARSZ.PRASKAA cały lud, dowiedziawszy się o tym, zacznie się lękać i przestanie unosić się pychą.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.by cały lud to usłyszał, bał się i więcej się nie rozzuchwalał.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITCały lud o tym usłyszy, wszystkich przejmie strach i nikt nie odważy się już postąpić zuchwale.