« 5Moj 17:14 5 Księga Mojżeszowa 17:15 5Moj 17:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPtego ustawisz, ktoregoż Pan Bog twoj wyswoli z czysła braciej swej. Nie będziesz moc człowieka jinego rodu uczynić krolem, jenże by nie był brat twoj.
2.WUJEK.1923Postanowisz tego, którego Pan, Bóg twój, obierze z liczby braciéj twojéj: nie będziesz mógł innego narodu człowieka królem uczynić, któryby nie był brat twój.
3.GDAŃSKA.1881Tego tylko postanowisz nad sobą króla, którego obierze Pan, Bóg twój; z pośrodku braci twej postanowisz nad sobą króla; nie będziesz mógł przełożyć nad sobą cudzoziemca, któryby nie był bratem twoim.
4.GDAŃSKA.2017Tego tylko ustanowisz królem nad sobą, którego PAN, twój Bóg, wybierze. Spośród swoich braci ustanowisz nad sobą króla; nie możesz ustanowić nad sobą cudzoziemca, który nie jest twoim bratem.
5.CYLKOWTo ustanów nad sobą króla, którego wybierze Wiekuisty, Bóg twój; z pośród braci twojej ustanów nad sobą króla; nie możesz przełożyć nad sobą cudzoziemca, któryby nie był bratem twoim!
6.KRUSZYŃSKIustanowisz nad sobą króla, jakiego Jahwe, Bóg twój, wybierze; z pośród braci twoich ustanowisz króla nad sobą; nie będziesz mógł wybrać sobie człowieka obcego, który nie jest twoim bratem.
7.MIESESTedy będziesz mógł nad sobą ustanowić króla, którego wybierze Bóg twój Wiekuisty: z pośród braci twojej nad sobą ustanowisz króla, [lecz] nie będziesz mógł nad sobą przełożyć cudzoziemca, który nie jest bratem twoim.
8.TYSIĄCL.WYD5tego tylko ustanowisz królem, kogo sobie Pan, Bóg twój, wybierze spośród twych braci - tego uczynisz królem. Nie możesz ogłosić królem nad sobą kogoś obcego, kto nie byłby twoim bratem.
9.BRYTYJKATo możesz ustanowić nad sobą króla, którego Pan, twój Bóg, wybierze. Ustanowisz nad sobą króla spośród swoich braci. Nie możesz ustanowić nad sobą męża obcego, który nie jest twoim bratem.
10.POZNAŃSKA[Wtedy] możesz ustanowić nad sobą króla, którego wybierze Jahwe, twój Bóg. Spośród swych rodaków ustanowisz sobie króla; nie będziesz wybierał sobie cudzoziemca, który nie jest twoim rodakiem.
11.WARSZ.PRASKAto weźmiecie sobie za króla tego, kogo wybierze wam Jahwe. Spośród braci waszych weźmiecie sobie króla, żeby nad wami panował. Nie może nad wami królować cudzoziemiec, który nie jest waszym bratem.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.to ustanów nad sobą króla, którego wybierze WIEKUISTY, twój Bóg. Ustanów nad sobą króla spośród twoich braci; nie możesz przełożyć nad siebie cudzoziemca, który by nie był twoim bratem.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITto oczywiście możesz ustanowić nad sobą króla, którego PAN, twój Bóg, wybierze. Ustanowisz nad sobą króla spośród swoich braci. Nie możesz stawiać nad sobą człowieka obcego, nie będącego twoim rodakiem.