« 5Moj 17:17 5 Księga Mojżeszowa 17:18 5Moj 17:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż już siędzie na stolcu krolewstwa swego, popisze sobie Deutronomium księgi prawa tego to, zbierzę z ksiąg kapłańskich Lewi pokolenia,
2.WUJEK.1923Ale gdy usiędzie na stolicy królestwa swego, wypisze sobie powtórzenie prawa zakonu tego na księgach, wziąwszy exemplarz od kapłanów pokolenia Lewitskiego.
3.GDAŃSKA.1881A gdy usiędzie na stolicy królestwa swego, przepisze sobie ten powtórzony zakon w księgi od kapłanów Lewitów.
4.GDAŃSKA.2017A gdy już zasiądzie na swym królewskim tronie, napisze sobie w księdze odpis tego prawa od kapłanów Lewitów.
5.CYLKOWA gdy zasiędzie na tronie królestwa swojego, niechaj odpisze sobie odpis zakonu tego do księgi, - od tego, który przed obliczem kapłanów, Lewitów.
6.KRUSZYŃSKIA gdy zasiądzie na tronie swego królestwa, odpisze sobie w księdze kopję tego prawa, które weźnie od kapłanów lewickich.
7.MIESESNiech się [raczej] dzieje [tak]: Skoro on zasiądzie na królestwa swego tronie, niech napisze sobie odpis Nauki [Tory] tej w księdze przed kapłanami-Lewitami [z pokolenia Lewi].
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy zasiądzie na królewskim swym tronie, sporządzi sobie na zwoju odpis tego Prawa z tekstu kapłanów-lewitów.
9.BRYTYJKAA gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego Prawa od kapłanów, Lewitów.
10.POZNAŃSKAA gdy już zasiądzie na swym królewskim tronie, wpisze sobie do księgi odpis tego pouczenia od kapłanów-lewitów.
11.WARSZ.PRASKASkoro tylko zasiądzie na tronie swego królestwa, zatroszczy się o przepisanie tego prawa na zwoju według tekstu, który się znajduje w posiadaniu kapłanów – lewitów.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy zasiądzie na tronie swojego królestwa, niech odpisze sobie do zwoju duplikat tego Prawa z tego, który jest przed obliczem kapłanów, Lewitów.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy król zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sobie sporządzi na zwoju odpis tego Prawa, w którego posiadaniu są kapłani Lewici.