« 5Moj 17:18 5 Księga Mojżeszowa 17:19 5Moj 17:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPbędzie mieć z sobą a w nich czyść po wszystki dni żywota swego ❬...❭ i ostrzegaj przykazania jego i słowa jego, i duchownych obyczajow, jeż to jest w zakonie przykazano.
2.WUJEK.1923I będzie miał z sobą, i będzie je czytał po wszystkie dni żywota swego, aby się uczył bać Pana, Boga swego, i strzedz słów i Ceremonii jego, które w zakonie są przykazane.
3.GDAŃSKA.1881A będzie go miał przy sobie a będzie go czytał po wszystkie dni żywota swego, aby się uczył bać Pana, Boga swego, i przestrzegał wszystkich słów zakonu tego, i ustaw tych, a czynił je;
4.GDAŃSKA.2017I będzie go miał przy sobie, i będzie go czytał po wszystkie dni swego życia, aby się nauczył bać PANA, swego Boga, by przestrzegał wszystkich słów tego prawa oraz tych ustaw i aby je wykonywał;
5.CYLKOWI niechaj będzie u niego, a niech odczytuje go po wszystkie dni życia swojego, aby się uczył obawiać się Wiekuistego, Boga swojego, przestrzegać wszystkich słów zakonu tego i ustaw tych, aby je spełniać;
6.KRUSZYŃSKIBędzie ono z nim i będzie je czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby się nauczył bać Jahwe, Boga swego, zachowywać wszystkie słowa prawa i wypełniać wszystkie te ustawy;
7.MIESESNiech ona będzie przy nim, on zaś niech w niej czyta przez wszystkie dnie żywota swego, ażeby nauczał się obawiać Boga swego Wiekuistego, [i] przestrzegać wszystkich słów tej Tory i wszystkich tych przepisów, ażeby je wykonywać, –
8.TYSIĄCL.WYD5Będzie go miał przy sobie i będzie go czytał po wszystkie dni swego życia, aby się nauczył czcić Pana, Boga swego, strzegąc wszystkich słów tego Prawa i stosując jego postanowienia,
9.BRYTYJKAI będzie go miał u siebie, i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni Pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego Prawa i spełniania tych wszystkich przepisów,
10.POZNAŃSKABędzie je miał przy sobie i będzie je sobie odczytywał przez wszystkie dni swego życia, by się nauczył czcić Jahwe, swego Boga, przestrzegać wszystkich zasad tego pouczenia i wypełniać te prawa,
11.WARSZ.PRASKABędzie je zawsze miał koło siebie i będzie je czytał przez wszystkie dni swego życia, żeby mógł się nauczyć bojaźni przed Jahwe, swoim Bogiem, i przestrzegania wszystkich przepisów tego prawa i wszystkich jego nakazów, wprowadzając je starannie w życie;
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech u niego będzie, i niechaj go odczytuje po wszystkie dni swojego życia, aby się uczył obawiać WIEKUISTEGO, swojego Boga; przestrzegać wszystkich słów tego Prawa; tych ustaw, by je spełniać.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITOdpis ten będzie u niego i król będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, po to, by nauczyć się bojaźni PANA, swojego Boga, po to, by pilnować przestrzegania wszystkich poleceń i ustaw tego Prawa