« 5Moj 17:1 5 Księga Mojżeszowa 17:2 5Moj 17:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭ ktoryż to czyni złe w widzeniu Pana Boga twego przestępując jego przykazanie
2.WUJEK.1923Gdyby się naleźli u ciebie w jednéj z bram twoich, któreć da Pan, Bóg twój, mąż albo niewiasta, którzyby uczynili złość przed oczyma Pana, Boga twego, i przestąpili przymierze jego,
3.GDAŃSKA.1881Jeźliby się znalazł między wami w któremkolwiek mieście twem, które Pan, Bóg twój, dawa tobie, mąż albo niewiasta, któryby się czego złego dopuścił przed oczyma Pana, Boga twego, przestępując przymierze jego,
4.GDAŃSKA.2017Jeśli znajdzie się pośród was w jakimkolwiek z twoich miast, które daje ci PAN, twój Bóg, mężczyzna czy kobieta, którzy dopuszczą się zła w oczach PANA, twego Boga, przekraczając jego przymierze;
5.CYLKOWGdyby znalazł się wpośród ciebie, w którejkolwiek z siedzib twoich, które Wiekuisty, Bóg twój, odda ci, - mężczyzna albo niewiasta, któryby spełnił to zło przed oczyma Wiekuistego, Boga twojego, przestępując przymierze Jego, -
6.KRUSZYŃSKIGdyby się znalazł wpośród ciebie, w jednem z miast, jakie Jahwe, Bóg twój, dał tobie, mężczyzna albo niewiasta, któraby czyniła źle w oczach Jahwe, Boga twego, przestępując jego przymierze,
7.MIESESJeśli znajdzie się wśród ciebie w którejkolwiek z bram i miast] twoich, które Bóg twój Wiekuisty daje tobie, – mężczyzna, lub kobieta, który popełni, co się złem wydaje Bogu twojemu Wiekuistemu, przestępując Przymierze Jego,
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli się znajdzie u ciebie, w jednym z miast twoich danych ci przez Pana, Boga twego, mężczyzna lub kobieta, ktoś, kto czynić będzie to, co jest złe w oczach Pana, Boga twego, łamiąc Jego przymierze,
9.BRYTYJKAJeśli znajdzie się wpośród was, w jednym z twoich osiedli, które ci daje Pan, Bóg twój, mężczyzną lub kobieta, którzy uczynią coś złego w oczach Pana, Boga twego, przekraczając jego przymierze,
10.POZNAŃSKAJeśli w twoim otoczeniu, w jednej z miejscowości, które daje ci twój Bóg, Jahwe, znajdzie się mężczyzna lub kobieta dopuszczający się tego, co złe w oczach twego Boga, Jahwe, łamiąc Przymierze z Nim
11.WARSZ.PRASKAJeżeli w którymś z miast danych ci przez twojego Boga, Jahwe, znajdzie się wśród was jakiś mężczyzna lub jakaś kobieta czyniący to, co jest złe w oczach Jahwe, waszego Boga, przez to, że dopuszczają się łamania przymierza,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyby pośród ciebie, w jakiejkolwiek z twoich siedzib, które WIEKUISTY, twój Bóg, ci odda, znalazła się niewiasta czy mężczyzna, który spełnił zło przed oczami WIEKUISTEGO, twojego Boga, przestępując Jego przymierze,
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli znajdzie się wśród was, w jednej z miejscowości, które daje ci PAN, twój Bóg, mężczyzna lub kobieta, którzy dopuszczą się tej niegodziwości wobec PANA, twojego Boga, że złamią Jego przymierze,