« 5Moj 17:3 5 Księga Mojżeszowa 17:4 5Moj 17:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi byłoby to tobie zwiastowano, i usłyszałby, i pytałby na to pilnie a gdyżby nalazł prawdę, że ganiebność taka stała się w Israelu,
2.WUJEK.1923A oznajmionoćby to, i usłyszawszy wywiedziałbyś się pilnie, i nalazłbyś, że prawda jest, i obrzydłość uczyniona jest w Izraelu:
3.GDAŃSKA.1881I oznajmionoć by to, a usłyszawszy, wywiadowałbyś się pilno, a oto, byłaby prawda, i rzecz pewna, że się stała ta obrzydliwość w Izraelu:
4.GDAŃSKA.2017I zostanie ci o tym doniesione, a ty wysłuchasz tego, zbadasz to dokładnie i okaże się to prawdą i rzeczą pewną, że popełniono taką obrzydliwość w Izraelu;
5.CYLKOWA powiadomionoby cię, i usłyszałeś, i poszukiwałeś dokładnie, a oto prawda, rzecz to uzasadniona, - spełniona ta ohyda w Israelu;
6.KRUSZYŃSKIgdy ci o tem doniesiono, gdyś usłyszał, zbadaj dobrze. Jeśli ta rzecz okaże się prawdą stwierdzoną, jeśli ta obrzydłość była popełniona w Izraelu,
7.MIESESSkoro ci się to doniesie i ty się dowiesz o tem, będziesz dokładnie badał, a oto! prawda, potwierdzi się ta rzecz, wszeteczeństwo to zostało popełnione w Izraelu, –
8.TYSIĄCL.WYD5skoro ci to zostanie doniesione, wysłuchasz i zbadasz dokładnie sprawę. Jeśli okaże się prawdą, że taką ohydę popełniono w Izraelu,
9.BRYTYJKAI doniosą ci o tym, to ty wysłuchasz to i należycie zbadasz, a jeśli okaże się to prawdą, rzeczą dowiedzioną, że popełniona została ta obrzydliwość w Izraelu,
10.POZNAŃSKA- i jeśli ci o tym doniosą, ty zaś usłyszawszy zbadasz to, a wiadomość okaże się w pełni prawdziwą, że mianowicie dopuszczono się w Izraelu takiego występku,
11.WARSZ.PRASKAto kiedy rzecz stanie się jawna, kiedy dojdzie także do ciebie, przeprowadzisz dokładne dochodzenie. Jeśli się okaże, że pogłoski były prawdziwe i że coś takiego rzeczywiście się wydarzyło, mianowicie że dopuszczono się takiego przestępstwa w Izraelu,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a cię powiadomiono, usłyszałeś oraz dokładnie to zbadałeś, że to jest prawda, rzecz dowiedziona, że ta ohyda została spełniona w Israelu
13.EIB.BIBLIA.2016.LITi zostanie ci to doniesione, to postąpisz następująco: wysłuchasz tych doniesień i dokładnie zbadasz ich zasadność. Jeśli okażą się one prawdą, rzeczą dowiedzioną, że dopuszczono się tej obrzydliwości w Izraelu,