« 5Moj 17:4 5 Księga Mojżeszowa 17:5 5Moj 17:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPwywiedziesz męża i żonę, ktorzyż są taką niegodną rzecz uczynili, ku wrotom miasta twego i będą kamienim obrzuceni.
2.WUJEK.1923Wywiedziesz męża i niewiastę, którzy rzecz bardzo złośliwą uczynili, do bram miasta twego, i będą ukamionowani.
3.GDAŃSKA.1881Tedy wywiedziesz onego męża, albo onę niewiastę, którzy uczynili tę złą rzecz, do bram twoich, męża onego, albo niewiastę, i ukamionujesz je, a pomrą.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy wyprowadzisz do swoich bram tego mężczyznę lub tę kobietę, którzy dopuścili się tego zła, i tego mężczyznę lub tę kobietę ukamienujesz, aż umrą.
5.CYLKOWWtedy przywiedziesz tego mężczyznę, albo tę niewiastę, którzy spełnili tę rzecz gorszącą, do bram twoich, - tego mężczyznę, albo tę niewiastę, - i ukamionujesz ich kamieniami, aż pomrą!
6.KRUSZYŃSKItedy wyprowadzisz owego mężczyznę, albo ową niewiastę, którzy dopuścili się tej rzeczy potwornej, do bramy swego miasta, i owego mężczyznę, lub ową niewiastę ukamienujecie, aż umrą.
7.MIESESwtedy wyprowadzisz mężczyznę tego, lub też kobietę tę, którzy popełnili niegodziwy czyn ten, do bram [miast] twoich, mężczyznę, czy kobietę, i będziesz ich kamieniami gromił, aż zemrą.
8.TYSIĄCL.WYD5zaprowadzisz tego mężczyznę lub tę kobietę - którzy tej złej rzeczy się dopuścili - do bramy miasta i będziesz tego mężczyznę lub tę kobietę kamienował, aż śmierć nastąpi.
9.BRYTYJKAWyprowadzisz tego męża czy tę kobietę, którzy popełnili tę rzecz niegodziwą, do twoich bram, i będziesz kamienował tego męża czy tę kobietę, aż umrą.
10.POZNAŃSKAwówczas masz przyprowadzić do bramy tego mężczyznę lub kobietę, którzy popełnili to zło; obrzucisz ich kamieniami, aż umrą.
11.WARSZ.PRASKAto każesz doprowadzić do bram miasta mężczyznę lub kobietę winnych takiego przestępstwa i będziecie kamienowali takiego mężczyznę lub kobietę, dopóki nie wyzioną ducha.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wtedy przyprowadzisz do twoich bram tego mężczyznę, albo tę niewiastę, którzy spełnili tą gorszącą rzecz, i tego mężczyznę, lub tą niewiastę ukamienujesz kamieniami, aż pomrą.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITwówczas wyprowadzisz tego mężczyznę lub tę kobietę - tych, którzy dopuścili się tej niegodziwości, do bram tej miejscowości i ukarzesz ich śmiercią przez ukamienowanie.