« 5Moj 17:7 5 Księga Mojżeszowa 17:8 5Moj 17:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPakli niepodobny sąd a nieisty przed sobą opatrzysz miedzy krwią a krwią, miedzy przą a przą, miedzy trędowatym a nietrędowatym a sędziego słowa miedzy twymi wroty mieniące się, wstaw jidzi do miasta, ktoreż jest wyzwolił Pan Bog twoj,
2.WUJEK.1923Jeźli trudny a wątpliwy u ciebie sąd obaczysz między krwią a krwią, między sprawą a sprawą, trądem a trądem: i sędziów między bramami twemi obaczysz słowa różne, wstań a wstąp na miejsce, które obrał Pan, Bóg twój.
3.GDAŃSKA.1881Byłoliby też co trudnego przy sądzie, między krwią a krwią, między sprawą a sprawą, i między raną a raną, i około poswarków w bramach twoich, tedy wstaniesz, a pójdziesz na miejsce, które obierze Pan, Bóg twój.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli sprawa sądowa dotycząca przelania krwi, roszczeń, zranień oraz sporów w twoich bramach będzie dla ciebie za trudna, wtedy wstaniesz i pójdziesz do miejsca, które PAN, twój Bóg, wybierze.
5.CYLKOWJeżeliby ci za trudną była jaka sprawa na sądzie, między krwią a krwią, między sporem a sporem, między ciosem a ciosem, w rzeczach spornych w bramach twoich, - tedy wstaniesz a pójdziesz na miejsce, które wybierze Wiekuisty, Bóg twój;
6.KRUSZYŃSKIJeśli sprawa z twej strony wyniknie trudna do rozsądzenia, czy winien jest śmierci, jeśli wyniknie powikłanie w rozsądzeniu winy a winy, powstaniesz i pójdziesz na miejsce, które Jahwe, Bóg twój, wybierze.
7.MIESESJeśli będzie ci za trudną jakaś sprawa przy sądzie – między krwią, a krwią, między sporem, a sporem, czy też między plagą, a plagą, – ze spraw spornych w bramach twoich, – tedy wstaniesz i wyjdziesz do miejscowości owej, którą wybierze Bóg twój Wiekuisty,
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli za trudno ci będzie osądzić jakiś wypadek, jak zabójstwo, spór lub zranienie, jakikolwiek proces w twym mieście, wstaniesz i pójdziesz do miejsca, które sobie obierze Pan, Bóg twój.
9.BRYTYJKAJeśliby za trudno było dla ciebie rozsądzić sprawy dotyczące przelania krwi, roszczeń majątkowych i obrażeń cielesnych jako sprawy sporne prowadzone w twoich miastach, to wstaniesz i pójdziesz do miejsca, które wybierze Pan, Bóg twój,
10.POZNAŃSKAJeżeli sprawa dotycząca mordu, sporu, zranienia - jakakolwiek sprawa sądowa w twym mieście - wyda ci się zbyt trudna do rozsądzenia, wówczas masz niezwłocznie udać się na to miejsce, które obierze sobie twój Bóg, Jahwe.
11.WARSZ.PRASKAJeśli sprawa jakiegoś morderstwa, sporu lub zadania rany – przedmiot nieporozumienia w obrębie twoich murów – wyda ci się zbyt trudna do rozstrzygnięcia, to wstaniesz i udasz się na miejsce, które wybierze sobie Jahwe, twój Bóg.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeżeli w rzeczach spornych byłaby ci na sądzie za trudną jakaś sprawa, między krwią a krwią, między sporem a sporem i między ciosem a ciosem w twoich bramach, wtedy wstaniesz oraz pójdziesz na miejsce, które wybierze WIEKUISTY, twój Bóg;
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli przedłożona ci sprawa dotycząca przelewu krwi lub innego rodzaju roszczeń, obrażeń i naruszeń Prawa będzie zbyt trudna, by spór rozstrzygnąć lokalnie, wówczas przekażesz sprawę do miejsca, które wybierze PAN, twój Bóg.