« 5Moj 18:18 5 Księga Mojżeszowa 18:19 5Moj 18:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle ktoż słow jego nie będzie chcieć słyszeć, ktoreż będzie mowić w imię me, ja mściciel będę.
2.WUJEK.1923A ktoby słów jego, które będzie mówił w imię moje, słuchać nie chciał, ja zemścicielem będę.
3.GDAŃSKA.1881I stanie się, że ktobykolwiek nie był posłuszny słowom moim, które on mówić będzie w imię moje, Ja tego szukać będę na nim.
4.GDAŃSKA.2017I jeśli ktoś nie będzie posłuszny moim słowom, które będzie on mówić w moim imieniu, zażądam od niego zdania sprawy.
5.CYLKOWI stanie się, że ktokolwiek nie usłucha słów Moich, które wypowiadać będzie w imieniu Mojém, - Ja tego poszukiwać będę na nim.
6.KRUSZYŃSKIA jeśli kto nie usłucha słów moich, które będzie głosił w imieniu mojem, ja będę wymagał od niego rachunku.
7.MIESESa każdy, kto nie usłucha Moich słów, które będzie głosił w Imieniu Mojem, – Ja u niego dochodził będę [tego].
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy.
9.BRYTYJKAJeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to Ja będę tego dochodził na nim.
10.POZNAŃSKAA gdyby ktokolwiek nie usłuchał moich słów, które on poda w Imię moje, od tego Ja sam zażądam rachunku.
11.WARSZ.PRASKAA jeśli ktoś nie słucha moich słów, które on będzie wygłaszał w moim imieniu, odpowie za to przede Mną.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I stanie się, że ktokolwiek nie usłucha Moich słów, które będzie wypowiadał w Moim Imieniu tego Ja pomszczę na samym Sobie.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITI Ja rozliczę każdego, kto nie posłucha moich słów, które ten prorok oznajmi w moim imieniu.