« 5Moj 18:1 5 Księga Mojżeszowa 18:2 5Moj 18:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa nic jinego nie przymą s jimienia bracie swe, bo sam Pan jest dziedzicstwo jich, jakoż jest mowił k nim.
2.WUJEK.1923I nic inszego nie wezmą z osiadłości braciéj swojéj; bo Pan jest ich dziedzictwo, jako im powiedział.
3.GDAŃSKA.1881A dziedzictwa nie będą mieli między bracią swoją; Pan jest dziedzictwem ich, jako im powiedział.
4.GDAŃSKA.2017Nie będą mieli dziedzictwa pośród swoich braci. PAN jest ich dziedzictwem, tak jak im powiedział.
5.CYLKOWUdziału zaś mieć nie będzie wpośród braci swoich: Wiekuisty udziałem jego, jako powiedział mu.
6.KRUSZYŃSKINie będą posiadali dziedzictwa wpośród braci swoich; Bóg jest ich dziedzictwem, jako im powiedział.
7.MIESES[zatem] niech dziedzictwa on nie miewa między braćmi swymi, skoro jest dziedzictwem jego Wiekuisty, – tak, jak On zapowiedział mu.
8.TYSIĄCL.WYD5Nie będzie miało ono dziedzictwa wśród swoich braci: Pan jest jego dziedzictwem, jak mu to powiedział.
9.BRYTYJKALecz nie będą mieli dziedzictwa pośród swoich braci; Pan będzie ich dziedzictwem, jak im obiecał.
10.POZNAŃSKANie będą mieli dziedzictwa pośród swoich braci. Jahwe jest dziedzictwem Lewiego, jak mu to zapowiedział.
11.WARSZ.PRASKANie będą natomiast mieli swojego dziedzictwa pośród swoich braci, gdyż Pan, jak im to powiedział, będzie ich dziedzictwem.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie będzie miał udziału wśród swoich braci; jego udziałem jest WIEKUISTY, jak mu powiedział.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJednak dziedzictwa wśród swoich braci Lewi mieć nie będzie; PAN - On będzie jego dziedzictwem, jak im zapowiedział.