« 5Moj 18:20 5 Księga Mojżeszowa 18:21 5Moj 18:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA jestliby ty milczanym pomyślenim odpowiedział: „Ktorym obyczajem mogę srozmieć słowu, ktoregoż jest Pan nie mowił?”
2.WUJEK.1923A jeźli tajemną myślą odpowiesz: Jako mogę rozumieć słowo, którego Pan nie mówił?
3.GDAŃSKA.1881A jeźlibyś rzekł w sercu swem: Jakoż rozeznamy to słowo, którego nie mówił Pan?
4.GDAŃSKA.2017A jeśli powiesz w swym sercu: Jak rozpoznamy to słowo, którego PAN nie wypowiedział?
5.CYLKOWA gdybyś rzekł w sercu swojém: jakże nam poznać słowo, którego nie wypowiedział Wiekuisty? -
6.KRUSZYŃSKIJeśli powiesz w sercu swojem: "Jakżeż rozpoznamy słowo, którego Bóg nie wypowiedział?" -
7.MIESESA jeżeli powiesz sobie [w sercu swojem]: „Jakżeż będziem rozpoznawać ową rzecz, której Wiekuisty nie rzekł?” –
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli pomyślisz w swym sercu: A w jaki sposób poznam słowo, którego Pan nie mówił? -
9.BRYTYJKAA jeśli powiesz w swoim sercu: Po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział?
10.POZNAŃSKAMoże jednak pomyślisz sobie: "Jak rozpoznamy, że jakieś słowo nie jest słowem Jahwe?"
11.WARSZ.PRASKAGdybyście zaś zaczęli się zastanawiać, po czym będziecie mogli poznać słowa, których Jahwe nie wypowiedział,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdybyś powiedział w swoim sercu: Jak my mamy poznać słowo, którego nie wypowiedział WIEKUISTY?
13.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeślibyś się zastanawiał: Po czym poznam, że tych słów nie oznajmił sam PAN?