« 5Moj 18:22 5 Księga Mojżeszowa 19:1 5Moj 19:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż zatraci Pan Bog twoj narody, jichże to ziemię tobie podda a odzierżysz ją, ❬i❭ będziesz przebywać w mieśc❬iech❭ jich i w domiech,
2.WUJEK.1923Gdy wytraci Pan, Bóg twój, narody, których ziemię da tobie i posiędziesz ją, i będziesz mieszkał w jéj mieściech i w domiech:
3.GDAŃSKA.1881Gdy wytraci Pan, Bóg twój, narody, których ziemię Pan, Bóg twój, dawa tobie, a posiędziesz ją, i mieszkać będziesz w miastach ich, i w domach ich:
4.GDAŃSKA.2017Gdy PAN, twój Bóg, wytępi narody, których ziemię ci daje PAN, twój Bóg, a posiądziesz ją i zamieszkasz w ich miastach i w ich domach;
5.CYLKOWGdy wytępi Wiekuisty, Bóg twój, narody, których ziemię Wiekuisty, Bóg twój, oddaje tobie, - a wypędzisz je, i zamieszkasz w miastach ich, i w domach ich, -
6.KRUSZYŃSKIGdy Jahwe, Bóg twój, wytępi narody, których ziemię Jahwe, Bóg twój, daje tobie; gdy je wypędzisz i zamieszkasz w ich miastach i w domach ich,
7.MIESES„Skoro Bóg twój Wiekuisty wytępi te narody, co to Bóg twój Wiekuisty daje tobie Kraj ich, a ty oddziedziczysz po nich i osiądziesz w miastach ich i domach ich, –
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy Pan, Bóg twój, wytępi narody, których ziemię ci daje, abyś je z niej wypędził i zamieszkał w ich miastach i domach,
9.BRYTYJKAGdy Pan, twój Bóg, wytępi narody, których ziemię Pan, twój Bóg, ci daje, i ty je pokonasz, i zamieszkasz w ich miastach i domach,
10.POZNAŃSKASkoro tylko twój Bóg, Jahwe, wytraci narody, których ziemię da tobie, a ty wygnasz je z posiadłości i zamieszkasz w ich miastach i w ich domach,
11.WARSZ.PRASKAKiedy Jahwe, wasz Bóg, usunie już narody, których kraj wam daje, kiedy wydziedziczycie je i osiedlicie się w ich miastach i domach,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy WIEKUISTY, twój Bóg, wytępi narody, których ziemię WIEKUISTY, twój Bóg ci oddaje i je wypędzisz, i zamieszkasz w ich miastach oraz w ich domach
13.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy PAN, twój Bóg, wytępi narody, których ziemię zamierza ci dać, a ty wydziedziczysz je i osiądziesz w ich miastach i domach,