« 5Moj 20:10 5 Księga Mojżeszowa 20:11 5Moj 20:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPrzymieli ji a odewrze tobie brony, wszystek lud, jenże jest w niem, zbawion będzie a będzie tobie służyć w poddaniu.
2.WUJEK.1923Jeźliż przyjmie a otworzyć bramy, wszystek lud, który w niem jest, zachowan będzie, i będzie tobie służył pod podatkiem.
3.GDAŃSKA.1881A jeźliże pokój ofiarowany przyjmie, i otworzyć bramy, tedy wszystek lud znaleziony w niem będzie hołdował i służył.
4.GDAŃSKA.2017A jeśli odpowie ci z pokojem i otworzy ci bramy, wtedy cały lud znajdujący się w nim stanie się twoim hołdownikiem i będzie ci służył.
5.CYLKOWJeżeli pokojem ci odpowie, i otworzy się tobie, tedy wszystek lud, znajdujący się w niém, stanie się hołdownikiem twoim, i służyć ci będzie.
6.KRUSZYŃSKIJeżeli ci odpowie pokojowo i otworzy się przed tobą, cały naród, który się w niem znajduje, złoży ci okup i będzie ci służył.
7.MIESESI niechaj będzie [tak]: Jeśli [miasto to] odpowie ci pokojem i otworzy tobie [bramy], – wszystek lud, który się znajduje tam, będzie tobie płacił haracz i służył tobie [po niewoli].
8.TYSIĄCL.WYD5a gdy ono ci odpowie pokojowo i bramy ci otworzy, niech cały lud, który się w nim znajduje, zejdzie do rzędu robotników pracujących przymusowo, i będą ci służyli.
9.BRYTYJKAJeżeli odpowie ci pokojem i otworzy ci swoje bramy, to cały lud znajdujący się w nim stanie się twoim hołdownikiem i będzie ci służył.
10.POZNAŃSKAJeśli przyjmie dobrowolne poddanie i otworzy ci [bramy], wtedy cały lud znajdujący się w nim będzie zobowiązany do składania ci daniny, i będzie ci służył.
11.WARSZ.PRASKAJeżeli ono zgodzi się na zawarcie pokoju i otworzy swoje bramy, wszyscy jego mieszkańcy będą obowiązani płacić daniny i wam służyć.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeżeli odpowie ci pokojem oraz ci się otworzy wtedy cały lud, który się tam znajduje, stanie się twoim hołdownikiem oraz będzie ci służył.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli to miasto zechce zawrzeć pokój i otworzy się przed tobą, to cały znajdujący się w nim lud możesz przeznaczyć do przymusowych robót i może ci służyć.