« 5Moj 20:11 5 Księga Mojżeszowa 20:12 5Moj 20:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPakliby nie chciał z tobą w smowę jić a pocznieli boj z tobą, wybojujesz je.
2.WUJEK.1923Lecz jeźli przymierza nie będzie chciał uczynić, i zacznie przeciw tobie wojnę, będziesz go dobywał.
3.GDAŃSKA.1881Ale jeźli nie uczyni pokoju z tobą, lecz podniesie przeciw tobie wojnę, oblężesz je.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli jednak nie zawrze z tobą pokoju, lecz wznieci przeciw tobie wojnę, oblegniesz je.
5.CYLKOWJeżeli zaś nie uczyni pokoju z tobą, a wytoczy ci wojnę: tedy oblegaj je.
6.KRUSZYŃSKIJeżeli nie zgodzi się z tobą na pokój i rozpocznie z tobą wojnę, będziesz je oblegał,
7.MIESESJeżeli zaś nie będzie zawierało pokoju z tobą, lecz podejmie z tobą walkę, – oblęgaj je,
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli ci nie odpowie pokojowo i zacznie z tobą wojować, będziesz je oblegał.
9.BRYTYJKALecz jeżeli nie zawrze z tobą pokoju i rozpocznie z tobą wojnę, to je oblegniesz,
10.POZNAŃSKAJeżeli jednak nie przyjmie dobrowolnego poddania, lecz rozpocznie walkę z tobą, będziesz je oblegał.
11.WARSZ.PRASKAJeżeli zaś nie zechce zawrzeć z tobą pokoju i zdecyduje się prowadzić wojnę,
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jeśli nie uczyni z tobą pokoju, ale wytoczy ci wojnę wtedy je oblegaj.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli jednak to miasto nie zechce zawrzeć z tobą pokoju, ale rozpocznie wojnę, to będziesz je oblegać