« 5Moj 20:12 5 Księga Mojżeszowa 20:13 5Moj 20:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż je da Pan Bog twoj pod rękę twą, zbijesz wszystko w niem, coż będzie płodu samcowego, mieczem
2.WUJEK.1923A gdy je Pan, Bóg twój, poda w rękę twoje, pobijesz wszystko, co jest w niem płci męzkiéj w paszczece miecza:
3.GDAŃSKA.1881A gdy je da Pan, Bóg twój, w rękę twoję, tedy zabijesz w niem każdego mężczyznę ostrzem miecza.
4.GDAŃSKA.2017A gdy PAN, twój Bóg, wyda je w twoje ręce, zabijesz w nim każdego mężczyznę ostrzem miecza.
5.CYLKOWA gdy wyda je Wiekuisty, Bóg twój, w ręce twoje, pozabijaj wszystkich mężczyzn jego ostrzem miecza;
6.KRUSZYŃSKIi gdy Jahwe, Bóg twój, wyda je w ręce twoje, pobijesz wszystkich jego mężczyzn ostrzem miecza.
7.MIESESa Bóg twój Wiekuisty wyda je w ręce twoje, ty zaś powybijesz wszystkich mężczyzn jego ostrzem miecza.
8.TYSIĄCL.WYD5Skoro Pan, Bóg twój, wyda ci je w ręce - wszystkich mężczyzn wytniesz ostrzem miecza.
9.BRYTYJKAI gdy Pan, Bóg twój, wyda je w twoje ręce, wybijesz wszystkich jego mężczyzn mieczem.
10.POZNAŃSKAGdy twój Bóg, Jahwe, wyda je w twoje ręce, wszystkich mężczyzn wytniesz mieczem.
11.WARSZ.PRASKAzaczniesz je oblegać, a kiedy Jahwe, twój Bóg, wyda je w twoje ręce, wszystkich mężczyzn wytracisz ostrzem twojego miecza.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy WIEKUISTY, twój Bóg, wyda je w twoje ręce pozabijaj wszystkich jego mężczyzn ostrzem miecza.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITi gdy PAN, twój Bóg, wyda je w twoje ręce, zabijesz ostrzem miecza każdego mężczyznę z tego miasta.