« 5Moj 20:8 5 Księga Mojżeszowa 20:9 5Moj 20:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż przemilczały książęta wojski dokonając swą mowę, tedy jich każdy zastęp swoj ku boju sposobi.
2.WUJEK.1923A gdy umilkną wodzowie wojska i koniec mowy uczynią, każdy swój hufiec ku potkaniu będzie gotował.
3.GDAŃSKA.1881A gdy przestaną hetmani mówić do ludu, tedy postawią rotmistrze wojsk przed ludem.
4.GDAŃSKA.2017A gdy dowódcy przestaną mówić do ludu, wtedy wyznaczą dowódców wojsk na czele ludu.
5.CYLKOWA gdy przestaną przełożeni przemawiać do ludu, naznaczą wodzów nad oddziałami na czoło narodu.
6.KRUSZYŃSKIKiedy dowódcy skończą przemawiać do luciu, staną dowódcy hufców na czele ludu.
7.MIESESI niechaj będzie [tak]: Skoro urzędnicy zakończą przemawianie do ludu, naznaczą dowódców hufców na czele [,jako naczelników] ludu.
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy zwierzchnicy skończą mówić do ludu, na czele narodu staną wodzowie.
9.BRYTYJKAA gdy nadzorcy skończą swoje przemówienie do wojowników, postawią dowódców oddziałów na czele wojowników.
10.POZNAŃSKAGdy dowódcy skończą swoją przemowę do ludu, wyznaczą naczelników wojskowych, aby przewodzili ludowi.
11.WARSZ.PRASKAKiedy dowódcy skończą przemawiać do ludu, ci, co kierują poszczególnymi oddziałami, staną na ich czele.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy przełożeni przestaną przemawiać do ludu, wyznaczą na czoło narodu wodzów nad oddziałami.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy przełożeni zakończą swoje mowy, postawią na czele zastępów dowódców.