« 5Moj 23:9 5 Księga Mojżeszowa 23:10 5Moj 23:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBędzieli miedzy wami człowiek, jenże by nocnym snem był pokalan, wynidzie z stanow
2.WUJEK.1923Jeźli będzie między wami człowiek, któryby się snem nocnym splugawił, wynidzie za obóz:
3.GDAŃSKA.1881Jeźliby był między wami kto, coby był nieczystym z przygody nocnej, wynijdzie za obóz, a nie wróci się do niego.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli będzie pośród was człowiek nieczysty z powodu nocnego zdarzenia, to wyjdzie za obóz i nie wróci do niego.
5.CYLKOW(23:11) Jeżeli znajdzie się wpośród ciebie kto nieczysty z powodu przygody nocnej: niechaj wyjdzie po za obóz, a nie przychodzi do obozu;
6.KRUSZYŃSKI(23:11) Gdy znajdzie się wśród ciebie człowiek, który nie będzie czysty z powodu przypadku nocnego, wyjdzie poza obóz, nie wejdzie do środka obozu;
7.MIESES(23:11) Jeśli będzie pośród ciebie mężczyzna, który nie będzie czystym z powodu przydarzenia [w] nocy, niech on wyjdzie poza obóz, – [tem mniej] on nie ma [wówczas] wstępu do wnętrza obozu, –
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli się znajdzie wśród ciebie człowiek nieczysty z powodu zmazy nocnej, wyjdzie z obozu i do obozu twego nie wróci.
9.BRYTYJKA(23:11) Jeśli będzie u ciebie ktoś nieczysty z powodu zmazy nocnej, to niech wyjdzie poza obóz i niech nie wchodzi z powrotem do środka obozu.
10.POZNAŃSKAGdy więc wśród twoich ludzi znajdzie się człowiek nieczysty na skutek zmazy nocnej, musi wyjść poza obóz; nie wolno mu wchodzić do obozu.
11.WARSZ.PRASKAGdyby się kiedyś okazało, że jest wśród was człowiek zbrukany nocną zmazą, niech opuści obozowisko i niech już nie wraca do obozu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(23:11) Jeżeli pośród ciebie znajdzie się ktoś nieczysty z powodu nocnej przygody niech wyjdzie poza obóz i nie przychodzi do obozu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(23:11) Jeśli któryś z twoich ludzi stanie się nieczysty z powodu zmazy nocnej, to niech opuści obóz i niech zostanie na zewnątrz.