« 5Moj 23:3 5 Księga Mojżeszowa 23:4 5Moj 23:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPbo są nie chcieli was potkać z chlebem a s wodą na drodze, gdyście wyszli z Ejipta, a najęli są przeciw tobie Balaama syna Beorowa z Mezopotanijej Syrskiej, aby cię przeklął,
2.WUJEK.1923Bo wam nie chcieli zabieżeć z chlebem i z wodą na drodze, kiedyście wyszli z Egiptu, a iż najęli przeciw tobie Balaama, syna Beorowego, z Mezopotamii Syryjskiéj, aby cię przeklinał.
3.GDAŃSKA.1881Dla tego, że wam nie zabieżeli z chlebem, ani z wodą w drodze, gdyście szli z Egiptu, a że najęli za zapłatę przeciw tobie Balaama, syna Beorowego, z Pethor Mesopotamii Syryjskiej, aby cię przeklinał.
4.GDAŃSKA.2017Dlatego że nie wyszli do was z chlebem i wodą w czasie, gdy wyszliście z Egiptu i byliście w drodze, i ponieważ najęli za opłatę przeciw tobie Balaama, syna Beora, z Petor w Mezopotamii, aby cię przeklinał.
5.CYLKOW(23:5) Za to, że nie spotkali was z chlebem i wodą na drodze, gdyście szli z Micraim, i za to, że najęto przeciw tobie Bileama, syna Beora z Pethor w Aram-Naharaim, aby cię przeklinał;
6.KRUSZYŃSKI(23:5) z powodu tego, że nie spotkali was z chlebem i wodą na drodze, gdyście szli z Egiptu, i że najął za zapłatę przeciwko tobie Balaama, syna Beora, z Pethor w Mezopotamji, aby ci złorzeczył.
7.MIESES(23:5) gwoli temu, iż nie wyszli na spotkanie wasze z chlebem i wodą, na drodze, gdyście [byli] wyruszyli z Egiptu, [lecz] przeciwnie wynajęto przeciwko tobie Bileama [Bil’am], syn Běōra z Pětōru Aram-Nahărajemskiego [Mezopotamsko-Syryjskiego], ażeby cię przeklął.
8.TYSIĄCL.WYD5za to, że nie wyszli oni ku wam na drogę z chlebem i wodą, gdyście szli z Egiptu, i jeszcze opłacili przeciwko tobie Balaama, syna Beora, z Petor w Aram-Naharaim, aby cię przeklinał.
9.BRYTYJKA(23:5) Za to, że nie spotkali was z chlebem i wodą w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu, i że najęli przeciwko tobie Bileama, syna Beora, z Petor w Aram-Naharaim, aby cię przeklinał.
10.POZNAŃSKAa to z tego powodu, że nie wyszli naprzeciw wam z chlebem i wodą, gdy znajdowaliście się w drodze po wyjściu z Egiptu, i że najęli za srebro Balaama, syna Beora z Petor w Aram Naharajim, by cię przeklął,
11.WARSZ.PRASKAnigdy tam nie wejdą, bo nie wyszli wam na spotkanie z chlebem i wodą, kiedyście wędrowali z Egiptu, a także dlatego, że król Moabu przekupił srebrem Baalama, syna Peora z Petor w Mezopotamii, żeby ci złorzeczył.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(23:5) Za to, że kiedy szliście z Micraim, nie wyszli wam na drogę z chlebem i wodą, oraz za to, że w Arm–Naharim najęto przeciw tobie Bileama, syna Beora z Pethor, aby was przeklinał.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(23:5) To dlatego, że nie wyszli wam na spotkanie z chlebem i wodą, gdy byliście w drodze z Egiptu, oraz za to, że wynajęli przeciw wam Bileama, syna Beora, z Petor w Aram-Naharaim, aby was przeklinał.