« 5Moj 23:7 5 Księga Mojżeszowa 23:8 5Moj 23:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPKtoż się urodzi z nich, w trzeciem pokoleniu wnidą w kościoł boży.
2.WUJEK.1923Którzy się z nich narodzą, w trzeciem pokoleniu wnidą do kościoła Pańskiego.
3.GDAŃSKA.1881Synowie, którzy się im zrodzą w trzeciem pokoleniu, wnijdą do zgromadzenia Pańskiego.
4.GDAŃSKA.2017Dzieci, które urodzą się im w trzecim pokoleniu, wejdą do zgromadzenia PANA.
5.CYLKOW(23:9) Dzieci, które im się zrodzą w trzeciém pokoleniu, mogą wnijść do zgromadzenia Wiekuistego.
6.KRUSZYŃSKI(23:9) synowie, którzy mu się narodzą, w trzeciem pokoleniu mogą wejść do zgromadzenia Bożego".
7.MIESES(23:9) dzieci, które będą im się rodzić – pokolenie trzecie [u nich] będzie miało wstęp do Zgromadzenia Wiekuistego.
8.TYSIĄCL.WYD5W trzecim pokoleniu jego potomkowie mogą być dopuszczeni do zgromadzenia Pana.
9.BRYTYJKA(23:9) Ich potomkowie, którzy im się urodzą w trzecim pokoleniu, mogą wejść do zgromadzenia Pańskiego.
10.POZNAŃSKASynowie, którzy się im urodzą, w trzecim pokoleniu mogą wejść do zgromadzenia Jahwe.
11.WARSZ.PRASKAIch synowie, poczynając od trzeciego pokolenia, będą mogli wejść na zgromadzenie Pańskie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(23:9) Dzieci, które im się zrodzą w trzecim pokoleniu, mogą wejść do zgromadzenia WIEKUISTEGO.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(23:9) Synowie, którzy urodzą się im w trzecim pokoleniu, mogą wchodzić w skład wspólnoty PANA.