« 5Moj 23:25 5 Księga Mojżeszowa 24:1 5Moj 24:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA gdyż pojmie człowiek żonę i będzie ją mieć, a ona nie najdzie miłości przed jego oczyma prze niektory smrod, napisze list rozwodny i da w rękę jej, i puści ją z swego domu.
2.WUJEK.1923Jeźli pojmie człowiek żonę, i będzie ją miał, i nie najdzie łaski przed oczyma jego dla jakiego plugastwa: napisze list rozwodny, i da w rękę jéj, i puści ją z domu swego.
3.GDAŃSKA.1881Gdyby pojął kto żonę, a stałby się jej małżonkiem, a przydałoby się, żeby nie znalazła łaski w oczach jego, przeto, że znalazł przy niej co sprośnego, tedy jej napisze list rozwodny i da w rękę jej, a puści ją z domu swego.
4.GDAŃSKA.2017Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, a potem zdarzy się, że nie znajdzie ona upodobania w jego oczach, gdyż znalazł u niej coś nieprzyzwoitego, wtedy wypisze jej list rozwodowy, wręczy go jej i odprawi ją ze swego domu.
5.CYLKOWGdy pojmie kto żonę, a stanie się jej małżonkiem, i zdarzy się, że nie znajdzie upodobania w oczach jego, ponieważ znalazł w niej co sprosnego, niech napisze jej list rozwodny, i da w rękę jej, a puści ją z domu swego;
6.KRUSZYŃSKIJeśli mężczyzna weźmie kobietę i poślubi ją, lecz jeśli mu się nie podoba, bo znalazł w niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, da jej do ręki i odeśle ją z domu swego.
7.MIESES„Jeśli pojmie ktoś niewiastę [,jako małżonkę] i poślubi ją, niech się dzieje [tak]: Jeżeli ona nie znajdzie upodobania u niego, ponieważ znalazł u niej coś sprośnego, i on napisze [zatem] jej list rozwodowy, wręczy [go] jej i odprawi ją z domu swego,
8.TYSIĄCL.WYD5Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie jej darzył życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie.
9.BRYTYJKAJeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu.
10.POZNAŃSKAJeżeli mężczyzna pojmie żonę i będzie z nią współżył, jednakże [potem] nie będzie mu się ona podobała, gdyż odkrył w niej coś odrażającego, wówczas wypisze jej list rozwodowy, a dając go jej do ręki odeśle ją ze swego domu.
11.WARSZ.PRASKAJeżeli mężczyzna wybierze sobie kobietę i weźmie ją za żonę, lecz z czasem przestanie w niej znajdować upodobanie, ponieważ odkrył w niej coś odpychającego, to ów mężczyzna napisze list rozwodowy, wręczy go kobiecie i odprawi ją ze swego domu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy ktoś pojmie żonę i stanie się jej małżonkiem, a się zdarzy, że nie znajdzie upodobania w jego oczach, ponieważ znalazł w niej coś sprośnego niech jej napisze list rozwodowy, da w jej rękę oraz puści ją ze swojego domu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ktoś pojmie kobietę i zostanie jej mężem, a zdarzy się, że nie znajdzie ona łaski w jego oczach, gdyż znalazł w niej coś wstydliwego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy go jej i odprawi ją ze swojego domu,