« 5Moj 24:13 5 Księga Mojżeszowa 24:14 5Moj 24:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPNie zaprzysz zapłaty niedostatecznego i ubogiego brata twego albo przychodzącego, jenże z tobą przebywa w ziemi twe albo miedzy wroty twymi jest,
2.WUJEK.1923Nie odmówisz myta potrzebnego i ubogiego brata twego, choć przychodnia, który z tobą mieszka w ziemi, i między bramami twemi.
3.GDAŃSKA.1881Nie uczynisz krzywdy najemnikowi ubogiemu, i potrzebnemu z braci twojej, albo z cudzoziemców twoich, którzy są w ziemi twej, w bramach twoich.
4.GDAŃSKA.2017Nie wyrządzisz krzywdy ubogiemu i nędznemu najemnikowi spośród swoich braci lub obcych, którzy są w twojej ziemi, w obrębie twoich bram.
5.CYLKOWNie skrzywdzisz najemnika, biednego i ubogiego, z braci twoich, albo z cudzoziemców, którzy w kraju twoim, w bramach twoich.
6.KRUSZYŃSKINie będziesz uciemiężał najemnika nędznego i ubogiego, czy to z braci twoich, czy z obcych, przebywających w twoim kraju, w bramach twoich.
7.MIESESNie będziesz krzywdził najemnika, biednego, ubogiego z braci twoich, czy też z przychodniów [gēr] twoich, [którzy żyją] w Kraju twoim, w bramach [=miastach] twoich:
8.TYSIĄCL.WYD5Nie będziesz niesprawiedliwie gnębił najemnika ubogiego i nędznego, czy to będzie brat twój, czy przybysz, o ile jest w twoim kraju, w twoich bramach.
9.BRYTYJKANie czyń krzywdy najemnikowi, biedakowi i ubogiemu z twoich braci albo z obcych przybyszów, którzy są w twojej ziemi, w twoich bramach.
10.POZNAŃSKANie będziesz ciemiężył najemnika biednego i nędznego, czy to rodaka, czy też obcego, przebywającego w twym kraju, w obrębie twoich murów.
11.WARSZ.PRASKANie będziesz uciskał robotnika najemnego ubogiego, żyjącego w nędzy, zarówno żadnego spośród twoich braci, jak i cudzoziemca, żyjącego w twoim kraju, w obrębie twoich murów.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie skrzywdzisz najemnika, biednego i ubogiego z twoich braci, lub z cudzoziemców, którzy są w twoim kraju, w twych bramach.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITNie uciskaj najemnika, ubogiego ani potrzebującego zarówno między twoimi braćmi, jak i między cudzoziemcami, którzy przebywają w twojej ziemi, w obrębie twoich bram.