« 5Moj 24:14 5 Księga Mojżeszowa 24:15 5Moj 24:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPale tegoż dnia wrocisz jemu najem jego działa przed słunecznym zachodem, bo ubogi jest a tym swoj żywot karmi, ać nie będzie wołać ku Bogu na cię a nie będziesz mieć s niego grzechu.
2.WUJEK.1923Ale tegoż dnia oddasz mu zapłatę prace jego przed zachodem słońca; bo ubogi jest, a z tego żywi duszę swoję, aby nie wołał do Pana przeciw tobie, i byłoćby poczytano za grzech.
3.GDAŃSKA.1881Tegoż dnia dasz mu zapłatę jego przed zajściem słońca, albowiem ubogi jest, a z tego żywi duszę swoję; żeby nie wołał przeciwko tobie do Pana, a zostałby na tobie grzech.
4.GDAŃSKA.2017Tego samego dnia dasz mu jego zapłatę, przed zachodem słońca. Jest bowiem ubogi i z tego się żywi; by nie wołał do PANA przeciwko tobie, a to obciążyło cię grzechem.
5.CYLKOWTegoż dnia dasz mu zapłatę jego, a niechaj nie zajdzie nad tém słońce, gdyż biednym jest, a na tém pokłada on życie swoje; aby nie poskarżył się na ciebie przed Wiekuistym, a nie był grzech na tobie!
6.KRUSZYŃSKIKażdego dnia dasz mu jego zapłatę, aby nie zaszło słońce nad nią, ponieważ jest ubogim i dusza jego jej pragnie. W przeciwnym razie będzie wołał przeciwko tobie do Boga i będzie grzech na tobie.
7.MIESESW dniu jego [pracy] dasz zapłatę jego, zanim zajdzie nad nią słońce, albowiem on jest biednym i do niej lgnie on duszą swoją; – ażeby on nie zwracał się przeciwko tobie do Wiekuistego i na ciebie nie spadał[a kara za] grzech.
8.TYSIĄCL.WYD5Tego samego dnia oddasz mu zapłatę, nie pozwolisz zajść nad nią słońcu, gdyż jest on biedny i całym sercem jej pragnie; by nie wzywał Pana przeciw tobie, a to by cię obciążyło grzechem.
9.BRYTYJKAW tym samym dniu, kiedy wykonał swoją pracę, dasz mu jego zapłatę, przed zachodem słońca, gdyż on jest biedny i z tego się utrzymuje, aby nie wołał do Pana przeciwko tobie, bo miałbyś grzech.
10.POZNAŃSKACodziennie dasz mu należną zapłatę, aby słońce nie zaszło przed wypłaceniem jej; jest to bowiem biedak, który niecierpliwie czeka na nią. Gdyby bowiem przeciw tobie wołał do Jahwe, ciążyłby na tobie grzech.
11.WARSZ.PRASKABędziesz mu wypłacał codziennie jeszcze przed zachodem słońca to, co zarobi. Jest bowiem w potrzebie i z niecierpliwością oczekuje na swój zarobek. W przeciwnym razie będzie się uskarżał przed Jahwe i na ciebie spadnie cała wina.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego samego dnia dasz mu jego zapłatę; niech nie zajdzie nad tym słońce, gdyż jest biednym i na tym opiera on swoje życie; oby się nie poskarżył na ciebie przed WIEKUISTYM i nie była na tobie wina.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITW dniu, gdy pracował, wypłać mu wynagrodzenie, zanim zajdzie słońce - bo jest on ubogi i na nie liczy - aby nie skarżył się na ciebie do PANA, grzech bowiem byłby wówczas po twojej stronie.